SVIJET BEZ SIROMAŠTVA

Prvi je cilj održivog razvoja Iskorijeniti siromaštvo svugdje i u svim njegovim oblicima. Sveučilište u Splitu promiče održivost i socijalnu odgovornost kroz sve aspekte svog djelovanja i nastoji pružiti konkretne doprinose u smanjenju siromaštva i stvaranju inkluzivnijeg društva.

Obrazovanje
Značaj obrazovanja kao ključnog faktora u borbi protiv siromaštva prepoznat je u studijskim programima i obrazovnim aktivnostima koje se provode na Sveučilištu u Splitu. Svijest o siromaštvu i društvenoj nejednakosti kontinuirano se promovira kroz edukativne radionice, seminare i predavanja koje informiraju studente o ovim pitanjima te ih potiču da aktivno promišljaju o mogućim rješenjima.

Važan element u suzbijanju siromaštva je i potpora samozapošljavanju. Naši studenti stječu poduzetničke vještine putem raznih edukativnih programa koje provode Studentski poduzetnički inkubator i Ured za upravljanje karijerama, time im olakšavajući put prema samozapošljavanju.

Tijekom 2022. godine, Studentski poduzetnički inkubator je organizirao Global Entrepreneurship Week, te STup!, Hack4Split i Smart City Challenge natjecanja koja su provedena u partnerstvu s Poduzetničkim centrom Split.

Polugodišnji program Studentska poslovna akademija pruža podršku, edukaciju i mentoriranje startup-ima koje pokreću studenti i mladi ljudi, uključujući one koji imaju cilj uspostaviti društveno odgovorna poduzeća.

Studenti iz Ukrajine, u kontekstu cilja 1 zemlje sa nižim srednjim dohotkom, kao kategorija studenata pod privremenom zaštitom, u pogledu obrazovanja imaju ista prava kao i hrvatski studenti. Dakle, imaju pravo nastaviti visokoškolsko obrazovanje, a o upisu odlučuje pojedini fakultet uzimajući u obzir raspoloživa mjesta i kriterije za upis studija. Studentima iz Ukrajine također su dostupne edukacije i tečajevi hrvatskog jezika. Internetski tečajevi su besplatni, a sastoje se od 80 jedinica u trajanju od 45 minuta. Sučelje, upute i podrška studentima su dostupni na engleskome i španjolskome jeziku.

Istraživanje
Sveučilište potiče istraživanja koja se bave analizom uzroka i posljedica siromaštva kako bi se identificirali održivi načini za njegovo suzbijanje. Istraživači se u dijelu svog rada fokusiraju na ekonomske, socijalne i kulturne aspekte siromaštva u lokalnom i globalnom kontekstu. Cilj je da se rezultatom ovih istraživanja doprinese informiranosti i osiguraju temelji za donošenje politika za smanjenje siromaštva.

Društveni doprinos
Kako bismo doprinijeli smanjenju društvenih problema i poticali volontiranje i društveno koristan rad, Pravna klinika na Pravnom fakultetu djeluje u skladu sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći. Klinika surađuje s raznim udrugama civilnog društva i studentskim udrugama te pruža besplatnu pravnu pomoć. Njezino djelovanje integrirano je u sustav pružanja besplatne pravne pomoći ljudima koji imaju legitimne potrebe za njom, a nisu u mogućnosti dobiti pomoć iz drugih izvora. Ova pomoć je posebno važna za one koji bi se morali financijski žrtvovati kako bi je ostvarili ili bi im to oduzelo sredstva koja im trebaju za osnovno izdržavanje te za osobe koje su prema zakonu dužne skrbiti za druge. 

U svibnju 2022. godine Pravna klinika Split prvi put je održala “Vanjsku kliniku Šibenik”, čime nastoji osigurati dostupnost usluga primarne pravne pomoći na terenu i na području drugih županija. 

Tijekom 2022. godine, otvoreno je ukupno 165 predmeta prema članku 9 Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći; u okviru kojih je pruženo 65 općih pravnih informacija, 85 pisana pravna savjeta, 15 podnesaka i 3 odbačaja zbog neispunjavanja uvjeta za primanje primarne pravne pomoći od strane podnositelja zahtjeva. U određenim predmetima strankama se pružila pomoć na više načina, zbog čega ukupna brojka zaprimljenih predmeta ne odgovara ukupnom broju pojedinačno zaprimljenih predmeta. Tijekom zimskog semestra u klinici su sudjelovala 23 studenata raspoređenih u četiri grupe, dok je u ljetnom semestru bilo njih 29 (uključujući mentore i administratora). 

Nakon stanke zbog epidemioloških razloga, Sveučilište u Splitu nastavlja provedbu akcije "Humano srce splitskog sveučilišta” za korisnike udruge MoST. Također, Studentski zbor Sveučilišta u Splitu, Studentski centar Sveučilišta u splitu i brojni djelatnici sudjelovali su u dvadeset prvoj humanitarnoj akciji udruge MoST pod nazivom "A di si ti?", koja potiče zajednički angažman, solidarnost i volontiranje. 

Studenti Sveučilišta u Splitu aktivno sudjeluju u volonterskim i humanitarnim projektima Studentskog katoličkog centra u Splitu svake godine, uključujući akcije "72 sata bez kompromisa", "Zajedno do uspjeha!" te “Agenti dobrote” kojeg Sveučilište i financijski podupire. Studenti i djelatnici Sveučilišta sudjeluju u mnogim drugim humanitarnim akcijama koje se organiziraju u suradnji s različitim sveučilišnim sastavnicama. Ovo uključuje akcije poput “Pomoć za raseljene osobe iz Ukrajine”, “Djeca za djecu”, "Akcija božićnog darivanja djece iz Dječjeg doma Maestral" i “Humanitarna akcija za malene Ukrajince smještene u Domu u Kaštelima” na Medicinskom fakultetu, humanitarna utrka i šetnja "Solidaire de Brest", te prikupljanje higijenskih proizvoda i kreativnih materijala za udrugu Anđeli.

Poslovanje
Sveučilište u Splitu nastoji ublažiti financijski pritisak kojem su izloženi mnogi naši studenti putem subvencioniranog stanovanja u tri studentska doma. Prema Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje, obzirom da je studentski dom Bruno Bušić obnovljen sredstvima strukturnih fondova EU, najmanje 50 % smještajnih kapaciteta namjenjeno je studentima s invaliditetom i studentima čiji ukupni mjesečni prihod po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi manje ili jednako 65 % proračunske osnovice. Detaljne informacije o procesu ostvarivanja prava na subvencionirano stanovanje dostupne su na web stranicama Studentskog centra u Splitu.

Na različitim sastavnicama Sveučilišta omogućeno je studentima da školarine plaćaju obročno, pogotovo onima s nižim socio-ekonomskim statusom koji iskažu potrebu. Nadalje, Zaklada Filozofskog fakulteta "MARULUS" redovito dodjeljuje stipendije izvrsnim studentima sa slabijim imovinskim statusom koji upisuju doktorske poslijediplomske studije humanističkih znanosti. Na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija omogućeno je studentima iz obitelji s nižim socio-ekonomskim statusom umanjenje školarine do 50%, dok Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu studentima iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa može pomoći u podmirenju troškova studija (umanjiti troškove, omogućiti obročno plaćanje školarine ili upisnine ili potpuno oslobađanje od plaćanja navedenih troškova). Svake je godine ovih inicijativa za ostvarenje obrazovnih ciljeva studenata sve više.

U okviru Student servisa, službe Studentskog centra Sveučilišta u Splitu, studentima i drugim pojedincima u skladu sa smjernicama propisanim Zakonom o obavljanju studentskih poslova se pruža mogućnost privremenog ili povremenog zapošljavanja. Gotovo 42.000 poslodavaca kod kojih se studenti imaju priliku zaposliti, registrirano je u registru Student servisa.

Uz edukacijske aktivnosti, Ured za karijere Sveučilišta u Splitu pruža individualno savjetovanje studentima u vezi s pronalaskom posla i omogućuje povezivanje sa potencijalnim poslodavcima. Tijekom 2022. godine, održani su Dani karijera i nastavnih baza i prvi UNIST Career Speed Dating, gdje su predstavnici različitih tvrtki i institucija unutar naše mreže od 468 nastavnih baza prezentirali mogućnosti karijere i prilagodbe na izazove suvremenog tržišta rada.