Ured za istraživanje i razvoj na Sveučilištu u Splitu

Ured za istraživanje i razvoj predstavlja centralnu razinu upravljanja znanstveno-istraživačkom opremom Sveučilišta u Splitu i središnjicu za uspostavljanje suradnje sa subjektima iz gospodarstva iz Hrvatske i inozemstva, vezanih za istraživačko-laboratorijsku djelatnost.

Među zadaćama Ureda su:

  • Objedinjeno upravljanje istraživačko razvojnim kapacitetima Sveučilišta u Splitu
  • Upravljanje opremom kroz jedinstveni rezervacijski sustav
  • Upravljanje outputima, istraživanjem i razvojem nabavljene znanstveno-istraživačke infrastrukture
  • Uspostava i provedba sustava suradnje na kolaborativnim istraživanjima i projektima s gospodarstvom i znanstveno istraživačkim centrima u RH i inozemstvu
  • Uspostava i provedba sustava praćenja i evaluacije intelektualnog vlasništva koja je rezultat istraživanja i razvojnih projekata
  • Osiguravanje načela dobrog upravljanja pri čemu pristup opremi imaju suradnici te civilno društvo, osiguravajući time bolju iskorištenost opreme

Ured za istraživanje i razvoj

Iva Žutić dr.sc. Voditeljica Ureda za istraživanje i razvoj