KVALITETNO OBRAZOVANJE

Četvrti je cilj održivog razvoja osigurati uključivo i pravedno kvalitetno obrazovanje te promicati mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve. Sveučilište u Splitu kroz svoje studijske programe educira buduće nastavnike, organizira programe cjeloživotnog učenja te sudjeluje u nizu inicijativa usmjerenih na poboljšanje osnovnoškolske i srednjoškolske nastave za darovitu djecu.

Obrazovanje
Na Sveučilištu u Splitu budući se nastavnici obrazuju na Filozofskom fakultetu (FFST) (Učiteljski studij, Anglistika, Talijanistika, Germanistika, Povijest umjetnosti, Povijest, Filozofija, Rani i predškolski odgoj i obrazovanje), Umjetničkoj akademiji (Glazbena pedagogija i Likovna umjetnost i kultura), Prirodoslovno – matematičkom fakultetu (Matematika i fizika, Matematika i informatika, Matematika Biologija i kemija, Fizika, Informatika i tehnika) i Kineziološkom fakultetu (sveučilišni diplomski studij Kineziologija). 

Na Sveučilištu djeluje Centar za istraživanje i razvoj cjeloživotnog obrazovanja Filozofskog fakulteta koji obrazuje buduće nastavnike u sklopu Programa pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkog obrazovanja te Programa stjecanja pedagoških kompetencija strukovnih učitelja i suradnika u nastavi, dok se na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu budući nastavnici obrazuju u okviru Dopunsko pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkog obrazovanja. 

Na Sveučilištu se nudi čitav niz drugih programa cjeloživotnog obrazovanja kojima je cilj stjecanje novih i usavršavanje postojećih kompetencija, kao što su Program obrazovanja odraslih za trenera odbojke i trenera jedrenja na Kineziološkom fakultetu te PFST Maritime Education & Training Centre na Pomorskom fakultetu koji obavlja poslove vezane za izobrazbu pomoraca. U okviru Međunarodne ljetne škole Sveučilišta u Splitu organiziraju se brojni programi cjeloživotnog obrazovanja poput Environmental protection issues – yesterday, today, tommorow? kojeg je organizirao Pravni fakultet u Splitu.

Sveučilište u Splitu kontinuirano organizira i usavršavanja sveučilišnog osoblja, a u području usavršavanja nastavničkih kompetencija u visokoškolskom obrazovanju se time kontinuirano bavi Centar za istraživanje i razvoj cjeloživotnog obrazovanja koji nudi različite kraće programe (Istraživanja kvalitete visokoškolske nastave; Izrada predmetnih kurikuluma u visokoškolskom obrazovanju; Suvremene nastavne strategije i metode u visokoškolskoj nastavi; E-učenje u visokoškolskom obrazovanju; Komunikacija i grupna dinamika u visokoškolskoj nastavi; Vrednovanje postignuća studenata) te su u protekloj godini neke od navedenih edukacija realizirane za potrebe Pravnog fakulteta u Splitu i Veleučilišta u Rijeci. 

Također, sastavnice organiziraju različite stručne edukacije otvorene javnosti kao što je primjerice gostujuće predavanje na temu Godišnja prijava poreza na dohodak koja je realizirana na EFST, na Pravnom fakultetuBrojni fakulteti, kao primjerice EFST, organiziraju i dane otvorenih vrata kojima zainteresiranoj javnosti, a prvenstveno maturantima omogućuju upoznavanje s osobitostima pojedinog fakulteta te studijskim programima te upoznavanje s iskustvima diplomiranih studenata. Izvrstan primjer povezivanja tržišta rada i Sveučilišta je Smart City Challenge Hackaton koji se organizirao u SPINIT inkubatoru, a namijenjen je studentima, programerima, poduzetnicima, dizajnerima i drugima s ciljem okupljanja multidisciplinarnih timova s ciljem izgradnje inovativnih rješenja za pametnije gradove. Na Sveučilišnom je odjelu za forenzične znanosti organizirano predavanje na temu Poslovne prijevare – trendovi u Republici Hrvatskoj. U okviru projekta European University of the Seas (SEA-EU) održan je niz online edukacija namijenjenih educiranju u području održivog razvoja (SDGs Online Forum) te su predavanja dostupna javnosti.

Besplatne edukacije cjeloživotnog obrazovanja 
Sastavnice Sveučilišta organiziraju različite edukacije namijenjene javnosti. Dobar primjer je radionica Korištenje superračunala Bura koju je organizirao Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB). Brojne besplatne edukacije namijenjene široj javnosti organiziraju se na različitim sastavnicama u okviru Festivala znanosti. Sastavnice organiziraju različite stručne edukacije otvorene javnosti kao što je primjerice gostujuće predavanje na temu Godišnja prijava poreza na dohodak koja je održana na EFST-u. Na Pravnom fakultetu provodi se program cjeloživotnog obrazovanja pod nazivom Studenti s invaliditetom i drugim zdravstvenim teškoćama, dok je na Ekonomskom fakultetu održana besplatna radionica Diamond Lab Split čiji je cilj bio razvijanje inovativnih poslovnih ideja i postavljanje temelja za motivirane i kompetentne startup timove. 

Aktivnosti cjeloživotnog učenja otvorene za javnost 
Sveučilište i njegove sastavnice organiziraju različite aktivnosti, programe, konferencije i susrete koji su namijenjeni različitim dionicama u sustavu s posebnim naglaskom na javnost, odnosno povezivanje tržišta rada, društva i sveučilišta. Dobar primjer povezivanja tržišta rada i visokoškolskih aktivnosti i cjeloživotnog učenja je dvodnevna besplatna konferencija DUMP Days koja je organizirana na FESB-u. O dobroj praksi povezivanja aktualnih društvenih okolnosti i sveučilišta svjedoči tribina pod nazivom Ukrajina nekad i danas koju je realizirao FFST. Brojni fakulteti, kao primjerice EFST, organiziraju dane otvorenih vrata kojima zainteresiranoj javnosti, a prvenstveno maturantima omogućuju upoznavanje s osobitostima pojedinog fakulteta, studijskim programima te s iskustvima diplomiranih studenata. Izvrstan primjer povezivanja tržišta rada i Sveučilišta je Smart City Challenge Hackaton koji se organizirao u SPINIT inkubatoru, a namijenjen je studentima, programerima, poduzetnicima, dizajnerima i drugima, s ciljem okupljanja multidisciplinarnih timova su svrhu izgradnje inovativnih rješenja za pametnije gradove. Na Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti organizirano je predavanje na temu Poslovne prijevare – trendovi u Republici Hrvatskoj. U okviru projekta European University of the Seas (SEA-EU) održan je niz online edukacija namijenjenih educiranju u području održivog razvoja (SDGs Online Forum), predavanja su dostupna javnosti.

Istraživanje i projekti koji uključuju cjeloživotno učenje

Sveučilište u Splitu partner je na projektu Erasmus+60 čiji su ciljevi istraživanje i razvijanje programa i aktivnosti usavršavanja koji pridonose izgradnji inkluzivnih sustava visokog obrazovanja s prilagođenim ponudama za građane starije od 60 godina, uključujući aktivnosti kritičkog mišljenja, percepcije europskog identiteta i raznolikosti, međugeneracijskog učenja i promicanja zdravog i aktivnog starenja. U okviru pilot istraživanja provedenog 2022. godine, u kojem su sudjelovali Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet i Filozofski fakultet, razvijen je i objavljen priručnik pod nazivom Enhancing lifelong learning trought intergenrational learning. U provedbi pilot projekta sudjelovali su studenti Filozofskog fakulteta u Splitu i građani stariji od 60 godina. 

Pomorski je fakultet koordinator projekta MareLaw - Upgrading and harmonization of Maritime law STCW based curriculum for Maritime students čiji su ciljevi promoviranje međusobno povezanih sustava visokog obrazovanja, poticanje inovativnih praksi učenja i podučavanja te okoliš i borba protiv klimatskih promjena. U okviru projekta pripremit će se smjernice za izradu kurikuluma predmeta Pomorsko pravo, digitalni nastavni materijali, materijali za samovrednovanje te će se organizirati edukacije namijenjene usavršavanju i stjecanju stručnih i digitalnih kompetencija nastavnika. 

Aktivnosti u zajednici i društveni doprinos
U okviru različitih aktivnosti, a posebno u okviru Festivala znanosti organiziraju se različite edukacije i aktivnosti namijenjene javnosti, posebno djeci i mladima. Primjer je radionica za učenike OŠ Žrnovnica pod nazivom Novac i vrijeme u digitalnom svijetu: Zamke besplatnih igrica/aplikacija te posjet učenika IV. Gimnazije laboratoriju za fiziku na Sveučilišnom odjelu za stručne studije. Posebno zanimljivi i važni su projekti namijenjeni djeci i mladima kao što je projekt UniCompoST Učionica u organizaciji KTF čiji je cilj bio razvoj znanja i vještina u području gospodarenja otpadom, kružne ekonomije i održivog razvoja kod mladih osoba u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja, nužnih za zelenu transformaciju zajednice. 

Sastavnice Sveučilišta u Splitu organiziraju brojne aktivnosti otvorene  javnosti kao što je predstavljanje knjige Odrastanje uz arhitekturu: Dječji vrtići i škole u 21. stoljeću, brojne aktivnosti Umjetničke akademije kao primjerice 10. Dani J.S. Bacha ili čitav niz radionica i aktivnosti koje su realizirane povodom 25. godišnjice proslave UMAS-a. 

Poslovanje
Sveučilište subvencionira stanovanje studenata u tri studentska doma, na taj način svojim studentima nastoji olakšati studiranje i umanjiti troškove tijekom studija. Informacije o subvencioniranom stanovanju nalaze se na stranicama Studentskog centra u Splitu. 

Osim edukacija, Ured za karijere Sveučilišta u Splitu pomaže studentima individualnim savjetovanjima o pronalasku posla te povezivanjem s poslodavcima. Održani su i Dani karijera i nastavnih baza 2022. na kojima su mogućnosti za studente prezentirali neke od tvrtki i ustanova iz naše mreže koja broji oko 470 nastavnih baza. U 2022. godini značajnu ulogu u provedbi edukacijskih aktivnosti imao je SPINIT inkubator za nove tehnologije koji podržava pokretanje i rast inovativnog poduzetništva inkubacijskim programima te novoosnovanim inovativnim poduzećima sličnog profila i interesa pruža resurse i profesionalne usluge potrebne za rast i razvoj uz snažnu podršku lokalne zajednice Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita. U prostorima Inkubatora svoje mjesto našlo je 28 „stanara“, mladih ljudi koji se sa svojim startupovima nalaze na početku razvijanja poslovne ideje, pokretanja poslovanja ili su u procesu osnivanja obrta ili tvrtke.