Nastavne baze

Ekonomski fakultet u Splitu

Medicinski fakultet u Splitu

Studij Mediteranska poljoprivreda u Splitu