SMANJENJE NEJEDNAKOSTI

Deseti cilj održivog razvoja je smanjiti nejednakost unutar pojedine države i između država. Sveučilište u Splitu doprinosi navedenom cilju promicanjem društvene i ekonomske inkluzije, kroz nastavu, istraživanja, rad u zajednici te podršku studentima i zaposlenicima.

Obrazovanje
Studenti stječu znanja relevantna za smanjivanje nejednakosti u društvu u okviru više studijskih programa. Na Filozofskom fakultetu predmeti povezani s ovim ciljem su Društvena dinamika, Civilno društvo i Multikulturalizam u suvremenom društvu na sveučilišnom preddiplomskom studiju Sociologije i Potrošačko društvo na sveučilišnom diplomskom studiju Sociologije. 

Na diplomskom studiju Ekonomije studenti se na predmetu Politička ekonomija globalizacije imaju priliku upoznati s uzrocima nejednakosti unutar i između zemalja te aktivnostima koje provode državne instituciee da bi se te nejednakosti smanjile. Također, na Ekonomskom Fakultetu postoji kolegij Stručna praksa-Društveno korisno učenje gdje studenti svojim ekonomskim znanjima pomažu radu udruga ranjivih skupina. 

Pravni fakultet kroz program Cjeloživotnog obrazovanja Studenti s invaliditetom i drugim zdravstvenim poteškoćama nastoji podignuti svijest o postojanju studenata s invaliditetom, njihovim pravima te mehanizmima koji im mogu olakšati inkluziju.

Istraživanje

Istaknuti projekti
Sveučilište u Splitu partner je na projektu Erasmus+60. Erasmus+60 projekt je usmjeren na određenu dobnu skupinu koja nije dovoljno zastupljena u razvoju aktivnosti visokog obrazovanja i okvirnih programa kao što je Erasmus+: europski građani od 60 i više godina. Erasmus+ 60 prije svega ima za cilj pregledati veliki broj ponuda visokog obrazovanja za građane u dobi od 60 i više godina u odnosu na pitanja uključenosti i raznolikosti te razviti-pilot tečajeve koji pridonose cilju izgradnje inkluzivnih sustava visokog obrazovanja, a koji sadrže upravo ponude prilagođene građanima starijim od 60 godina.

Studenti diplomskih i preddiplomskih studija Odjela za fiziku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, a ujedno i članovi Fizikalnog društva Split organiziraju projekt Studenti za učenike- Pripreme za maturu iz fizike. Projekt se provodi u suradnji sa studentima Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Pripreme su za sve polaznike besplatne. Ovim projektom studenti daju mogućnost učenicima slabijeg imovinskog statusa da se bolje pripreme za ispit državne mature.

Društveni doprinos
Sveučilište u Splitu partner je Udruge Liberato koja djeluje i kreira društvo u kojem svi sudionici, pa tako i osobe s invaliditetom, imaju jednake šanse i jednake mogućnosti. Udruga stvara platformu čiji je cilj prikupljanje informacija koje će pomoći u prevladavanju prepreka, kontakata relevantnih službi i ostalih 

informacija koje mogu pomoći u poboljšanju kvalitete života studenata s invaliditetom. Projekti su koje Udruga provodi sljedeći: 

§  LIBERATOMAP - interaktivna mapa za osobe s invaliditetom koja omogućava lakši i brži pristup informacijama o pristupačnosti objekata u gradu s fokusom na tehničku infrastrukturu i implementaciju novih gradova; Vodič za studente s invaliditetom koji sadrži osnovne informacije bitne za upis i tijek studija osoba s invaliditetom, 

§  LIBERATOTECH - projekt koji za cilj ima proširiti i obogatiti znanja iz programiranja, računalne mreže i poslužitelja; 

§  DISCLOUD - interaktivni solarni panel čija je glavna zadaća prikazivanje informacija LiberatoMap; 

§  LIBERATOTALK - obuhvaća različita događanja, predavanja i panel-rasprave za srednjoškolce, studente i građane u cilju povećanja zastupljenosti tema o osobama s invaliditetom u širem društvenom kontekstu te razgovoru o problemima s kojima se susreću. 

Posebno je važno istaknut da je u 2022. Godini završen projekt koji je iznjedrio Vodič za studente s invaliditetom i u audio verziji da bi se postojeći vodič u potpunosti prilagodio potrebama slijepih osoba.  

U sklopu Pravnog fakulteta, kao organizacijska jedinica djeluje Pravna klinika koja u skladu sa svojim općim aktima pruža besplatnu primarnu pravnu pomoć. Na taj način se osigurava pravna pomoć podnositeljima zahtjeva kojima bi plaćanje stručne pravne pomoći moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja i članova kućanstva. Pravnu pomoć pružaju studenti viših godina Pravnog studija pod stručnim nadzorom profesora, akademskih mentora i vanjskih suradnika (odvjetnika).

Studenti splitskog Sveučilišta organiziraju humanitarne akcije kojima pomažu potrebite i aktivno sudjeluju u smanjenju nejednakosti. Studenti Ekonomskog fakulteta su organizirali humanitarnu akciju “Djeca za djecu” gdje su prikupljali novac za udrugu roditelja djece s poteškoćama u razvoju Moje dijete Solin. Studenti Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija u suradnji s Udrugam Hepatos i Udrugom veterana Domovinskog rata 158 br. HV i 6. dp. HV Split veterana Domovinskog rata su organizirali Javnu zdravstvenu humanitarnu akciju gdje su besplatno provodili preventivne preglede za veterane i savjete za daljnje preglede i dijagnostiku.

Poslovanje
U okviru Centra za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Splitu djeluje Ured za studente s invaliditetom, a studentima su dostupni i povjerenici za studente s invaliditetom. Postoji Pravilnik o studiranju studenata s invaliditetom na Sveučilištu u Splitu koji regulira prava i obaveze studenta s invaliditetom i Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje omogućuje veću inkluziju studenata. 

Zaštita dostojanstva svih svojih studenata i nastavnika u fokusu je djelovanja Sveučilište u Splitu. Sveučilište, kao i sve sastavnice imaju javno dostupne etičke kodekse, koji jasno kažu da su diskriminacija i uznemiravanje neprihvatljivi. Također su na mrežnim stranicama sastavnica dostupni pravilnici o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika ili neki drugi srodan dokument. Na Sveučilištu djeluje i Psihološko savjetovalište studenata, a imenovan je i studentski pravobranitelj. Savjetovalište nudi besplatne usluge individualnog i grupnog savjetovanja studenata s ciljem pružanja pomoći i podrške u rješavanju osobnih izazova, postizanju akademskog uspjeha, poboljšanju učinkovitosti studiranja i poboljšanju ukupne kvalitete života.

Sveučilište i sve sastavnice nastoje sve infrastrukturne objekte učiniti dostupnima zaposlenicima, studentima i posjetiteljima s invaliditetom (rampe za invalidska kolica, upotreba Brailleovog pisma na oznakama u liftovima, dostupnost sanitarnih čvorova i sl.).

Senat Sveučilišta u Splitu usvojio je u travnju 2021. Politiku protiv diskriminacije i uznemiravanja i Protokol o postupanju i mjerama zaštite od diskriminacije, uznemiravanja i spolnog uznemiravanja. Kako bi poslovanje Sveučilišta i sastavnica dodatno doprinijelo smanjenju nejednakosti, u prosincu 2022. godine donešena je i Politika o nediskriminatornom pristupu i sudjelovanju.

Sveučilište u Splitu u suradnji s Unisport Split i Studentskim centrom, u akademskoj godini 2021./2022. organizira besplatne sportsko - rekreativne aktivnosti za studente Sveučilišta u Splitu. Na taj način također promiče smanjenje nejednakosti jer se studentima slabijeg imovinskog statusa omogućava pristup sportskim aktivnostima.