ODRŽIVI GRADOVI I ZAJEDNICE

Jedanaesti cilj održivog razvoja je učiniti gradove i ljudska naselja uključivima, sigurnima, otpornima i održivima. Sveučilište u Splitu doprinosi navedenom cilju razvojem rješenja za pametne gradove, promicanjem kulture i nasljeđa, brojnim izložbama, koncertima i predavanjima otvorenima za javnost.

Obrazovanje
Na Filozofskom fakultetu u sklopu integriranog prijediplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija provodi se kolegij Obrazovanje za održivi razvoj kojim se studentima približavaju načini suradnje različitih sektora i povezivanje sa zajednicom s ciljem poticanja suradnje predstavnika civilnog sektora, javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i odgojno-obrazovnih ustanova na primjeru edukacijskih aktivnosti. 

U okviru sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija Arhitekture i urbanizma studenti stječu znanja o stvaranju uključivijih, sigurnijih, otpornijih i održivijih gradova i zajednicu u nizu predmeta: Moderni urbanizam, Radionica zaštite i obnove graditeljskog nasljeđa, Istraživanje u urbanističkom planiranju, Integralna zaštita prostora i Socio-urbana istraživanja prostora. 

EUROPE DIRECT Split i Ekonomski fakultet u Splitu organizirali su 27. rujna 2022. jednodnevnu radionicu, kao dio Erasmus+ programa Energy Usage and Green Public Transportation in Future Smart Cities: An Innovative Teaching Program for Students, Stakeholders and Enterpreneurs (akronim: EUGPUT), za predstavljanje i testnu implementaciju nastavnog programa za studente i druge dionike u zelenom javnom prijevozu. Cilj projekta je podržati rješenja za potrošnju energije, te podučiti mlade generacije, povezane sudionike (automobilske tvrtke) i poduzetnike budućim zelenim sustavima javnog prijevoza u pametnim gradovima budućnosti.

Istraživanje
Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Znanstveno-inovacijskog centra Sveučilišta u Splitu (ZIC-a) predstavljeni su izložbom otvorenom dana 22. srpnja 2022. u prizemlju zgrade Rektorata (Sveučilišne knjižnice). Urbanističko-arhitektonski natječaj za projekt ZIC-a proveden je u sklopu poziva Priprema IRI infrastrukturnih projekata iz Operativnog programa ''Konkurentnost i kohezija'' Europskog fonda za regionalni razvoj.

ZIC ima iznimnu važnost za budući razvoj znanstveno-inovacijske infrastrukture Sveučilišta u Splitu, a omogućit će objedinjavanje istraživačkih i potpornih kapaciteta te daljnji razvoj globalno konkurentne znanosti na Sveučilištu u Splitu. Kod projektiranja zgrade primjenjena su rješenja koja zadovoljavaju nZEB standard (zgrada gotovo nulte energije). U cilju ostvarenja standarda zgrade gotovo nulte energije, predviđen je koordinirani integralni pristup svih struka koje sudjeluju u projektiranju zgrade (projektanata arhitekture, fizike zgrade, termotehničkih sustava i elektroinstalacija), od koncepta i idejnog projekta zgrade pa sve do izvedbenog projekta te stručne i pažljivo kontrolirane izvedbe. Projektni zadatak u kojem su definirani uvjeti za projektiranje pametne zgrade gotovo nulte energije objavljen je na stranicama Sveučilišta u sklopu dokumentacije za nabavu provedbe i organizacije arhitektonsko-urbanističkog natječaja.  

U cilju determiniranja razine akustičnog onečišćenja i intenziteta buke pod utjecajem lučkih operacija i buke koje uzrokuju brodovi prilikom uplovljavanja u luku kroz projekt Mjerenje i validacija buke okoliša na području luke Split cilj je konvencionalnim metodama i opremom identificirati, mjeriti i validirati buku iz okoliša na području luke Split. Buka, kao jedan od temeljnih kategorija onečišćivača, značajno utječe na kvalitetu urbanog okoliša i svakodnevnog življenja, a upravo će se ovim projektom ispitati razina i učestalost prekoračenja graničnih razina, određenih relevantnim zakonom i pravilnicima. U sklopu ovog projekta jedan od primarnih ciljeva je uključiti studente u aktivan rad, posebice u istraživačkom dijelu.

Značajna istraživanja provode se i kroz projekt WRECKS4ALL – Zaštita podvodnog nasljeđa kroz digitalizaciju i valorizaciju kao novi oblik turističke ponude kojemu je cilj zaštita i valorizacija podvodne baštine putem digitalizacije te je predviđena izrada projekta virtualna stvarnosti (VR) koji bi pristup podvodnim nalazištima učinio dostupnim široj javnosti.

Društveni doprinos
Hack4Split je društveni hackathon kojem je cilj pronalazak i provedba društveno korisnih rješenja za dobrobit i napredak lokalne zajednice, koristeći se prednostima moderne tehnologije. Dana 9. i 10. travnja, u organizaciji Poduzetničkog centra Split i Studentskog poduzetničkog inkbubatora, zajedno s partnerima, u SPINIT inkubatoru održan je Hack4Split hackathon koji je okupio 10 timova s 45 sudionika. Peto po redu izdanje hacakthona na jedno mjesto je okupilo veliku koncentraciju talenta i dobrih ideja koji su rezultirali odličnim projektima s primjenom u raznim društvenim i gospodarskim sferama.

Poduzetnički centar Split zajedno sa Studentskim poduzetničkim inkubatorom Ekonomskog fakulteta u Splitu uz partnerstvo s Prirodoslovno-matematičkim fakultetom i Fakultetom elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje kroz projekte koje financira Hrvatska zaklada za znanost organizirao je šesto izdanje hackathona Smart City Challenge u čijem je fokusu razvoj tehnoloških rješenja temeljenih na IoT i pametnim tehnologijama koji imaju primjenu u lokalnoj zajednici. Hackathon se održao 3. i 4. prosinca 2022. godine u SPINIT Inkubatoru u Splitu, a predstavlja mjesto gdje se studenti, programeri, poduzetnici i dizajneri zainteresirani za stvaranje svog grada boljim mjestom, okupljaju u multidisciplinarnim timovima kako bi zajednički izgradili inovativna rješenja za pametnije gradove.

Sveučilište omogućuje besplatan javni pristup otvorenim prostorima i zelenim površinama u obuhvatu Sveučilišta i sastavnica. Zelene površine koje pripadaju Sveučilištu vidljive su u Urbanističkom planu Grada i otvorene su za širu javnost.

Poslovanje 
Studentski centar Split konstantno djeluje na edukaciji korisnika o važnosti štednje energenata i očuvanja okoliša. U prostorima kojima upravlja Studenstki centar, obične žarulje zamijenjene su led-žaruljama, uvedeni su besplatni bicikli (20 za stanare domova u Spinutu, te 20 za stanare doma na Kampusu) i 20 električnih romobila za stanare domova, a u svim su studentskim sobama još tijekom 2021. godine postavljene su naljepnice s upozorenjima za uštedu struje i vode.