Ured za transfer tehnologije na Sveučilištu u Splitu

Transfer tehnologije je proces pri kojem se izum ili intelektualno vlasništvo, proizašlo iz znanstvenih istraživanja, zaštićuje, procjenjuje se njegova komercijalna vrijednost te se licencira gospodarstvu koje ga stavlja na tržište. Transfer tehnologije shvaća se kao komercijalizacija izuma koji je nastao kao rezultat istraživačkog rada. 

Ured za transfer tehnologije mjesto je povezivanja znanosti i gospodarstva i najbolje polazište za pronalaženje partnera u gospodarstvu koji imaju potrebu za znanjem i istraživačko-analitičkim kapacitetom Sveučilišta. Aktivnosti Ureda posebno su usmjerene na poticanje inovacijske kulture i poduzetništva temeljenog na znanju te komercijalizaciji znanja i rezultata znanstvenih istraživanja:

  • savjetovanje vezano uz pitanja intelektualnog vlasništva
  • stručna procjena (evaluacija) tehničkog i komercijalnog potencijala istraživačkih rezultata
  • uspostavljanje i unapređenje suradnje između znanstvene i poslovne zajednice
  • zaštita i strategija zaštite intelektualnog vlasništva
  • pronalaženje strateških partnera za suradnju sa Sveučilištem i komercijalizaciju rezultata istraživanja
  • stvaranje prilika za internacionalizaciju poslovanja i izlazak na nova tržišta
  • edukacija s aktualnim i primjenjivim poduzetničkim znanjima
  • ostala pitanja vezana uz početak i uspješan tijek poduzetničke aktivnosti

Za više informacija o trenutno otvorenim natječajima, događanjima i aktivnostima za poduzetnike, istraživače i studente, a i širu javnost, pogledajte UTT web.   

Ured za transfer tehnologije

dr. sc. Ivana Vuka Voditeljica ureda za transfer tehnologije