OČUVANJE VODENOG SVIJETA

Četrnaesti je cilj održivog razvoja očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održivi razvoj. Potreba za očuvanje i zaštitu vodenog svijeta prepoznata je i utkana u različite aktivnosti Sveučilišta u Splitu kroz obrazovanje budućih stručnjaka iz ovog područja, znanstvena istraživanja, programe popularizacije znanosti te druge aktivnosti studenata, znanstvenika i nastavnika. Kroz djelovanje i misiju SEA-EU alijanse, Sveučilište u Splitu sustavno podupire djelatnosti koje se odnose na očuvanje vodenog svijeta, posebno morskog okoliša.

Obrazovanje
U obrazovanju studenata na Sveučilištu u Splitu sustavno se ističe potreba očuvanja morskog i slatkovodnog okoliša te održivost korištenja ovih prirodnih resursa. Kroz preddiplomske, diplomske I poslijediplomske studijske programe pojedinih sastavnica te različite predmete studenti stječu znanja o temeljnim zakonitostima i važnostima morskog ekosustava, upravljanju i gospodarenju resursima te zaštiti. 

S ciljem obrazovanja stručnjaka iz područja biologije, ekologije i zaštite mora te morskog ribarstva ističu se preddiplomski studij Biologija i tehnologija mora, diplomski studiji Ekologija i zaštita mora, Morsko ribarstvo, Marine fishery - International te poslijediplomski doktorski studij Primijenjene znanosti o moru na Sveučilišnom odjelu za studije mora. Neki od dostupnih predmeta su: Živa bogatstva mora, Odgovorni ribolov i njegovo reguliranje, Zagađenje mora, Zaštićena morska područja, Gospodarenje živim bogatstvima mora, Pravo zaštite ribolova i morskog okoliša, Očuvanje biološke raznolikosti u moru, Lovnost i selektivnost ribolovnih alata, Marikultura i okoliš i Klimatske promjene i morski ekosustavi. 

Pomorski Fakultet Sveučilišta u Splitu kroz preddiplomske studije Pomorske nautike, Pomorskog menadžmenta, Pomorske tehnologije jahta i marina, diplomske studije Pomorske nautike, Pomorskog menadžmenta i predmete  Zaštita mora i morskog okoliša, Ekologija i zaštita morskog okoliša omogućava studentima stjecanje znanja o očuvanju i upravljanju morskim resursima. Potrebna znanja studenti stječu i na preddiplomskom studiju Kemijska tehnologija, smjer Zaštita okoliša Kemijsko tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu kroz predmete Obrada otpadnih voda, Održivi razvoj u priobalju, Kemija i zaštita mora i Zaštita voda, na Prirodoslovno matematičkom fakultetu na predmetima Makrozoobentos krških tekućica, Gospodarenje i zaštita mora i Invazivni morski organizmi  te na diplomskiom studiju Građevinarstvo-smjer Hidrotehnika na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije. Kao dio Europskog sveučilišta mora (SEA-EU), studenti su u mogućnosti ostvariti mobilnost na ostala partnerska sveučilišta alijanse koja stavlja naglasak na brigu o moru i usmjerena je na rješavanje izazova morskog i pomorskog sektora te zaštite mora i oceana.

Istraživanje
Znanstveni rad usmjeren na istraživanje i očuvanje morskih resursa vidljiv je kroz niz projekata koji se provode. Projekt HATCH ima za cilj unaprijediti uvjete kakvoće okoliša mora i obalnog područja korištenjem održivih i inovativnih tehnologija i pristupa. Projektu INNODAGNJA cilj je osigurati rješavanje najvećih izazova u proizvodnom ciklusu uzgoja dagnji koji će osigurati iznimno pozitivan utjecaj na industriju te okolišno održivu proizvodnju. Cilj projekta DSOLVE je smanjiti plastični otpad te zamijeniti tradicionalnu plastiku novim biorazgradivim materijalima u industriji ribarstva i akvakulture, a glavni cilj projekta FishSAFE ispitati jeli zamjena standardnih udica udicama s izbojem utječe na lovnost pridnenih parangala te kvantificirati u kojoj mjeri udice s izbojem smanjuju vjerojatnost dubokog kačenja. Erasmus + projekt ALMARS doprinosi jačanju kapaciteta u visokom obrazovanju, za plavi rast i razvoj nastavnog programa morskog ribarstva u Albaniji. Projekt WRECKS4ALL doprinijet će poboljšanju trenutnog stanja, evidenciji i zaštiti podvodne kulturne baštine regije, a projekt BLUEWBC održivom razvoju kroz visoko obrazovanje i inovacije. Projekt COMON nudi objedinjeni koncept monitoring procesa na različitim skalama priobalnih voda u Jadranskom moru razvijajući metodologiju prostornog ažuriranja geostatističkim pristupom i metodama numeričkog modeliranja. Cilj projekta CAAT je ponuditi inovativna tehnološka rješenja procjene stanja kvalitete i sposobnosti autopurifikacije priobalnih voda. 

Projekt Plastic Busters MPAs kroz aktivnosti praćenja, sprječavanja i uklanjanja morskog otpada doprinosi održavanju bioraznolikosti i ekosustava u zaštićenim područjima. Uvođenje sofisticiranih analitičkih metoda i razvoj novih protokola za ekstrakciju, izolaciju i obogaćivanje morskih biomolekula i biomaterijala te procijena njihove djelotvornosti i primjenjivosti u potencijalnoj prehrambenoj, kozmetičkoj i farmaceutskoj industriji cilj je projekta BioProspecting Jadranskog mora. 

Projekt SHExtreme se bavi procjenjivanjem intenziteta, učestalosti i raspodjele ekstremnih razina mora u Europi. Cilj projekta FLUPSY je razviti inovativni ponton sa sustavom cirkulacije za predrast mlađi školjaka koji će imati solarno napajanje. Ponton će značajno povećati stopu iskorištavanja mlađi iz divljine, povećati korištenje prirodnih resursa te osigurati zaštitu mlađi i novih vrsta dagnje i kamenice. Projektni element Voda i okoliš, Centra izvrsnosti za znanost i tehnologiju (STIM-REI) uključuje istraživanje dinamike pronosa zagađenja i monitoring u koritima rijeka i obalnom području, utjecaj klimatskih promjena na obalno područje i život u moru kroz karakterizaciju biološki aktivnih tvari i biofilmova.

Društveni doprinos
Na Festivalu znanosti održanom 2022. godine s ciljem dvosmjerne komunikacije između znanstvenika i javnosti, predstavljene su aktivnosti koje se odnose na važnost očuvanja i bioraznolikost slatkih voda i mora: Život u krškim rijekama beskralježnjaci dna te Život je kap, more i slap. Kroz aktivnost Plavi život javnost je upoznata s ciljevima održivog razvoja i plavom ekonomijom. Na ovogodišnjoj Noći istraživača održano je niz aktivnosti koje su upoznale javnost s potrebama zaštite i očuvanja mora i morskog okoliša. Udruga Oceanus, sa Sveučilišnog odjela za studije mora provodi projekte koji se odnose na očuvanje morskog okoliša i bioraznolikosti te je nominirana za nagradu “Žuti okvir” u 2022. godini za održivi razvoj, odnosno postizanje cilja održivog razvoja “Očuvati i održivo koristiti oceane i mora”. Na SEA-EU Makeathonu članovi udruge su predstavili edukativnu aplikaciju SEA ID koja skeniranjem fotografije ulovljene ribe nudi osnovne informacije o vrsti. U cilju doprinosa ostvarivanju UN ciljeva održivog razvoja te osmišljavanja lokalnih rješenja u okviru projekta AktivniST, koji je nastao u suradnji Poduzetničkog centra Split, Studentskog poduzetničkog inkubatora i Ekonomskog fakulteta, aplikacija SEA ID je predstavljena unutar cilja “Očuvanje vodenog svijeta”.

U okviru SEA-EU alijanse pokrenuta je online platforma "Observatory for Blue Economy" koja će omogućiti pristup informacijama o pokazateljima morskog okoliša prema načelima plave ekonomije, razmjeni  rezultata istraživanja, povezivanju znanstvenika te poticanje pokretanja novih programa obrazovanja.