ODGOVORNA POTROŠNJA I PROIZVODNJA

Dvanaesti cilj održivog razvoja je osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje. Sveučilište u Splitu, navedenom cilju doprinosi svojim istraživanjima, studijskim programima, radom u zajednici te postepenim prelaskom na održivije načine poslovanja.

Obrazovanje
Predmeti koji pokrivaju teme odgovorne potrošnje i proizvodnje široko su prisutni u mnogim studijskim programima na različitim fakultetima Sveučilišta u Splitu. Na primjer, takvi predmeti mogu se naći na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije, Kemijsko-tehnološkom fakultetu i Pomorskom fakultetu. Neki od primjera su: Gospodarenje komunalnim krutim otpadom, Održiva proizvodnja, Analiza i optimizacija uporabe voda, Racionalno korištenje energije, Inženjerstvo otpadnih voda, Industrija i okoliš, Tehnologija vode, Integralno upravljanje vodnim resursima i Iskorištenje vodnih snaga.

Istraživanje
Erasmus+ projekt Energy Usage and Green Public Transportation in Future Smart Cities: An Innovative Teaching Program for Students, Stakeholders and Enterpreneurs razmatra potrošnju energije u javnom prijevozu u gradovima, pritom se fokusirajući na zelena rješenja u javnom prometu. Javni zeleni prijevoz ima brojne prednosti uključujući smanjenje onečišćenja zraka, smanjenje prometnih gužvi, socijalnu inkluziju, ekonomsku održivost te zaštitu okoliša, stoga je važan kao održiva i društveno odgovorna opcija prijevoza. 

Projekt FF-IPM fokusira se na zaštitu proizvodnje voća u sklopu kojega se razvijaju alternativne, ekološki prihvatljivije metode proizvodnje koje nisu bazirane na pesticidima ili značajno smanjuju upotrebu pesticida putem ciljane i kontrolirane primjene. Na taj način se sprječavaju gubici u poljoprivrednoj proizvodnji te se doprinosi smanjenju upotrebe pesticida za čak 50%. Novi projekt koji je otpočeo 2022. godine, VALMEDALM, ima za cilj formirati registar međukulturnih praksi i glavnih štetnika iz mediteranskog bazena pri uzgoju badema te izraditi smjernice za najbolje prakse međusobnog uzgoja i prakse upravljanja štetnicima i korovima prilagođene pojedinoj lokalnoj i mediteranskoj regiji.

Međunarodna konferencija o pametnim i održivim tehnologijama SpliTech 2022 te IoT dan održani su u srpnju 2022. u organizaciji Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB). Ugledni znanstvenici i stručnjaci iz akademske zajednice (prihvaćeno preko 190 radova), gospodarstva te javnih institucija okupili su se kako bi razmijenili znanja iz područja Interneta stvari (IoT), pametnog grada, održive energije i inženjerskog modeliranja te e-zdravlja. 

Društveni doprinos
Kako bi se doprinijelo postizanju održive proizvodnje i potrošnje, Sveučilište u Splitu i njegove sastavnice djeluju kroz razne projekte i aktivnosti. Projekt UniCompoST Učionica pruža mogućnost stjecanja znanja o održivosti, gospodarenju otpadom, metodama obrade i recikliranja otpada, kružnom gospodarstvu, proizvodnji organskog gnojiva i indoor vrtlarenju, time omogućuje korisnicima stjecanje cjelovite slike o važnosti smanjenja eksploatacije resursa, smanjenja ekološkog otiska te važnosti promoviranja održivog načina života. 

Projekt AktivniST - ciklus edukacija o UN-ovim ciljevima održivog razvoja mladima omogućuje upoznavanje s primjerima aktivnosti iz privatnog sektora, javnog sektora i neprofitnih organizacija koji doprinose ostvarivanju UN-ovih Ciljeva u različitim područjima djelovanja. Cilj projekta je educirati mlade o načinima kako poduzetništvom i društvenim angažmanom mogu doprinijeti ostvarivanju UN ciljeva održivog razvoja do 2030. godine te ih potaknuti na aktivno građanstvo i doprinos rješavanju problema u lokalnoj zajednici. U okviru SDG 12, održano je predavanje na temu Odgovorne proizvodnje i potrošnje u industriji na primjeru tvrtke CEMEX.

Sastavnice splitskog sveučilišta su provodile i druge aktivnosti kao što su predavanje o odvajanju otpada na brodovima, usavršavanje energetskih certifikatora, eko certificiranju hotela, predavanje na temu Zelene i pametne tehnologije za održivu i inovativnu zajednicu te mnoge druge.

Poslovanje
Projektom Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PF-ST te KTF-ST kroz razvoj znanstveno-istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta kupljena je kapitalna znanstvena oprema Sveučilišta u Splitu koja će značajno unaprijediti znanstveno-istraživačke kapacitete gore spomenuta tri fakulteta te ih usmjeriti prema pametnoj specijalizaciji i održivosti resursa. 2022. godine stručnjaci iz tvrtke JEOL te odgovorni profesori održali su predstavljanje kapitalne opreme. 

Praćenje količine otpada
Posljednih nekoliko godina uvedeno je praćenje količine otpada generiranog na Sveučilištu i svim sastavnicama. Također se prati I količina recikliranog otpada. U 2022. Godini reciklirano je 65 metričkih tona otpada, što predstavlja 44% više recikliranog otpada nego u 2021. godini. Značajan je doprinos Studentskog centra u aktivnostima vezanim za recikliranje te biorazgradivi otpad koji nastaje u restoranima studentske prehrane. Studentski centar ostvario je sufinanciranje u iznosu od 40% za nabavu uređaja za dehidriranje biorazgradivog otpada i za njegovu razgradnju. Godišnje restorani Studentskog centra proizvedu preko 100 tona biorazgradivog, a kupnja dehidratora i digestora će za 90% smanjiti količinu tog otpada.