Sustav osiguravanja kvalitete

Sustav osiguravanja kvalitete

Kako bi jamčilo kvalitetu svih djelatnosti, Sveučilište je odlučno trajno jačati kapacitete svojih sastavnica za ostvarivanje visokih akademskih standarda i pružanje kvalitetnog obrazovanja studentima u njihovom procesu profesionalnog razvoja i stjecanja visokostručnih kompetencija. Očekuje se da će kultura kvalitete, kao važno strateško opredjeljenje, omogućiti Sveučilištu snažniji razvoj i specifičnu nacionalnu i međunarodnu prepoznatljivost i izvrsnost. Ključnim odrednicama vlastite kompetitivnosti i privlačnosti, Sveučilište smatra kvalitetu obrazovanja koje nudi svojim studentima, kvalitetu svojih nastavnika i nastave, znanstvenih istraživanja, umjetničkog rada i stručne djelatnosti sa istaknutim doprinosom regionalnom i nacionalnom razvoju uz međunarodnu prepoznatljivost.

Sustav osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu temelji se na ustroju i djelovanju Centra za unaprjeđenje kvalitete koji se ustrojava na razini Sveučilišta, Odbora za unaprjeđenje kvalitete koji se ustrojavaju na razini sastavnica Sveučilišta i studija kojima je nositelj neposredno Sveučilište te drugih tijela sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu.

Centar i Odbori djeluju zajednički i dijele odgovornost za sustav osiguravanja kvalitete u svim područjima djelovanja Sveučilišta. Sustav osiguravanja kvalitete na Sveučilištu sprovode sljedeća tijela:

Centra za unaprjeđenje kvalitete osnovan je na 17. sjednici Senata Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2006./2007. održanoj 31. svibnja 2007. Pravilnikom o sustavu osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu uređuju se glavna pitanja u svezi ustrojstva i djelovanja Centra za unaprjeđenje kvalitete.

Sastav vijeća Centra za unaprjeđenje kvalitete
Redni broj Funkcija Ime i prezime Kontakt email adresa
1 Voditelj Centra za unaprjeđenje kvalitete izv. prof. dr. sc. Joško Božić josko.bozic@mefst.hr 
2 Prorektor za znanost i kvalitetu prof. dr. sc. Igor Jerković igor.jerkovic@unist.hr 
3 Prorektor za studente, nastavu i poslovanje prof. dr. sc. Nikola Koceić-Bilan nikola.koceic.bilan@unist.hr 
4 Prorektorica za pravna pitanja prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma bosiljka.britvic.vetma@unist.hr 
5 Prorektor za međunarodnu suradnju i suradnju s lokalnom zajednicom prof. dr. sc. Zoran Đogaš

zoran.dogas@unist.hr 

6 Prorektor za infrastrukturu prof. dr. sc. Nikša Jajac niksa.jajac@unist.hr 
7 Voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete Ekonomskog fakulteta izv. prof. dr. sc. Branka Marasović branka.marasovic@efst.hr 
jelica.fabris@efst.hr
8 Voditelj Odbora za unaprjeđenje kvalitete FESB-a doc. dr. sc. Tonći Modrić tonci.modric@fesb.hr
9 Voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete Filozofskog fakulteta doc. dr. sc. Ines Blažević iblazevic@ffst.hr
10 Voditelj Odbora za unaprjeđenje kvalitete FGAG-a doc. dr. sc. Ivan Balić ivan.balic@gradst.hr
11 Voditelj Odbora za unaprjeđenje kvalitete Katoličko bogoslovnog fakulteta doc.dr.sc. Mihael Prović mihael.provic@gmail.com
12 Voditelj Odbora za unaprjeđenje kvalitete Kemijsko-tehnološkog fakulteta doc. dr. sc. Marin Ugrin mugrin@ktf-split.hr
13 Voditelj Odbora za unaprjeđenje kvalitete Kineziološkog fakulteta doc. dr. sc. Ante Rađa ante.rada@kifst.eu 
14 Voditelj Odbora za unaprjeđenje kvalitete Medicinskog fakulteta izv. prof. dr. sc. Joško Božić josko.bozic@mefst.hr
15 Voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete Pomorskog fakulteta izv. prof. dr. sc. Anita Gudelj anita@pfst.hr
16 Voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete Pravnog izv. prof. dr. sc. Andrijana Bilić kvaliteta@pravst.hr
17 Voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete PMF-a doc. dr. sc. Željana Fredotović zeljana.fredotovic@pmfst.hr 
18 Voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete Umjetničke akademije izv. prof. Larisa Vidaković lara.aranza2@gmail.hr
19 Voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišnog odjela za studije mora doc. dr. sc. Željka Trumbić ztrumbic@unist.hr
20 Voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišnog odjela za stručne studije dr. sc. Domagoja Buljan Barbača dobuljan@oss.unist.hr
21 Voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti doc. dr. sc. Ana Jeličić ana.jelicic@unist.hr
22 Voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija doc. dr. sc. Vesna Antičević vesna.anticevic@ozs.unist.hr
23 Voditelji integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Vojno pomorstvo

prof. dr. sc. Merica Slišković

kapetan bojnog broda doc. dr. sc. Luka Mihanović

merica.sliskovic@pfst.hr
24 Voditelj preddiplomskog sveučilišnog studija Hotelijerstvo i garstonomija

prof. dr. sc. Ivan Pavić

ivan.pavic@efst.hr
25 Voditelj preddiplomskog sveučilišnog studija Mediteranska poljoprivreda

doc. dr. sc. Josip Gugić

josip.gugic@unist.hr
26 Voditelj preddiplomskog sveučilišnog studija Komunikacija i mediji

izv. prof. dr. sc. Željko Radić

zeljko.radic@unist.hr 
27 Predstavnica Sveučilišne knjižnice Ana Utrobičić, prof.  autrobicic@svkst.hr
28  Predstavnik Studentskog centra Marko Parat marko.parat@scst.hr
29 Predstavnik studenata Jerko Šarić  
30 Predstavnik studenata Domagoj Šakota  
31 Predstavnik studenata Vladimir Ercegović  
32 Predstavnik studenata Dominik Bartulović  
33 Predstavnik studenata Domagoj Bendić  
34 Vanjski član dr. sc. Merica Pletikosić  merica.pletikosic@gmail.com 
35 Vanjski član

Srećko Radnić

srecko.radnic@rera.hr

 

 

 

Ured za kvalitetu je ustrojbena jedinica Rektorata koja pruža administrativnu potporu sustavu osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu.

 

Voditeljica Ureda za kvalitetu

Dijana Banovac, mag.oec.
Tel: +385 21 558 268
Email: dijana.balic@unist.hr

 

Stručni suradnik za osiguravanje kvalitete u nastavi i znanosti

Ivan Marin, dipl. iur.
Email: imarin@unist.hr

 

 

Odbori za unaprjeđenje kvalitete ustrojeni na razini sastavnica Sveučilišta organiziraju, koordiniraju i provode postupke vrednovanja i razvijaju unutarnje mehanizme osiguravanja i unaprjeđenja kvalitete.
Sastav Odbora za unaprjeđenje kvalitete sastavnica Sveučilišta u Splitu:

NAZIV SASTAVNICE
VODITELJ-ICA ODBORA ČLANOVI
EKONOMSKI FAKULTET
izv. prof. dr. sc. Branka Marasović
branka.marasovic@efst.hr
 • Jelica Fabris, dipl. oec.
 • izv. prof. dr. sc. Smiljana Pivčević
 • izv. prof. dr. sc. Maja Čukušić
 • izv. prof. dr. sc. Ivan Matić
 • Jagoda Antunović, studentica
 • Antonio Marin Žarnić, student
 • dr. sc. Merica Pletikosić, vanjski član
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
doc. dr. sc. Tonći Modrić
tonci.modric@fesb.hr
 • izv. prof. dr. sc. Joško Radić
 • Dunja Polić, predavač
 • doc. dr. sc. Milan Čurković
 • doc. dr. sc. Nikola Gjeldum
 • Mateo Marušić, student
 • Matej Livajić, student
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

doc. dr. sc. Željana Fredotović

zeljana.fredotovic@pmfst.hr 

 • izv. prof. dr. sc. Elma Vuko
 • doc. dr. sc. Marija Bliznac Trebješanin
 • dr. sc. Roko Vladušić
 • doc. dr. sc. Petar Stipanović
 • Hrvoje Turić, pred.
 • doc. dr. sc. Anna Alajbeg
 • doc. dr. sc. Divna Krpan
 • Ivana Baban, dipl. iur.
 • Marija Brigić, studentica
FILOZOFSKI FAKULTET
doc. dr. sc. Ines Blažević
iblazevic@ffst.hr
 • doc. dr. sc. Branimir Mendeš
 • doc. dr. sc. Marko Rimac
 • izv. prof. dr. sc. Maja Bezić
 • Luka Donadini, student
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE
izv. prof. dr. sc. Ivan Balić
ivan.balic@gradst.hr
 • prof. dr. sc. Ivana Racetić
 • doc. dr. sc. Hrvoje Bartulović
 • izv. prof. dr. sc. Veljko Srzić
 • Domagoj Bendić, student
KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET
doc. dr. sc. Mihael Prović
mihael.provic@gmail.com 
 • prof. dr. sc. Jadranka Garmaz
 • doc. dr. sc. Domagoj Runje
 • Jelena Burazin, prof. psihologije
 • Doris Žuro, mag. oec., voditeljica ureda za projekte
 • Anđela Kunac, predsjednica Studentskog zbora, predstavnik studenata
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
doc. dr. sc. Marin Ugrina
mugrin@ktf-split.hr
 • prof. dr. sc. Nataša Stipanelov Vrandečić 
 • prof. dr. sc. Zoran Grubač
 • prof. dr. sc. Matko Erceg
 • Antonia Plazonić Parađina, dipl. iur.
 • Petra Brajković - studentica
 • dr. sc. Sanja Ćulin - vanjski član (Alumni)
KINEZIOLOŠKI FAKULTET
doc. dr. sc. Ante Rađa
ante.rada@kifst.eu 
 • izv. prof. dr. sc. Hrvoje Karninčić
 • doc. dr .sc. Miodrag Spahić
 • doc. dr. sc. Ana Penjak
 • doc. dr. sc. Marko Erceg
 • izv. prof. dr. sc. Suncica Delas Kalinski
 • Marijana Geets Kesić
 • Ante Mandić, student
MEDICINSKI FAKULTET
doc. dr. sc. Joško Božić, dr. med.
josko.bozic@mefst.hr
 • doc. dr. sc. Doris Rušić
 • Marko Kumrić, dr. med.
 • Matko Rađa, dr. med.
 • Laura Jurina, studentica
POMORSKI FAKULTET
izv. prof. dr. sc. Anita Gudelj
anita@pfst.hr
 • doc. dr. sc. Maja Krčum
 • doc. dr. sc. Zdeslav Jurić
 • doc. dr. sc. Ivica Pavić
 • izv. prof. dr. sc. Andrija Nenadić
 • Marko Katalinić, asistent
 • Božena Runje, studentica
PRAVNI FAKULTET

doc. dr. sc. Ivan Vukušić

ivan.vukusic@pravst.hr

 • prof. dr. sc. Jozo Čizmić
 • doc. dr. sc. Marija Pleić
 • Edita Bačić, dipl. iur.
 • Martina Livajić,, studentica
UMJETNIČKA AKADEMIJA
izv. prof. Lara Aranza
lara.aranza2@gmail.hr
 • izv. prof. dr. sc. Ivana Tomić Ferić
 • pred. dr. sc. Matko Botić
 • Dalida Cikatić, ing. el.
 • Igor Ivanović, student
SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STUDIJE MORA
doc. dr. sc. Željka Trumbić
zeljka.trumbic@unist.hr
 • doc. dr. sc. Zvjezdana Popović Perković
 • doc. dr. sc. Jure Brčić
 • doc. dr. sc. Josip Gugić
 • izv. prof. dr. sc. Josipa Ferri
 • dr. sc. Ivan Sekovski
 • Nina Roglić, studentica
SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE
dr. sc. Domagoja Buljan Barbača, profesorica visoke škole u trajnom zvanju
dobuljan@oss.unist.hr
 • Petra Jakaša, predavač
 • dr. sc. Mijana Matošević Radić, viši predavač
 • Petra Grgičević Bakarić, viši predavač
 • Sandra Antunović Terzić, predavač
 • Nikola Grgić, viši predavač
 • Ivo Baras, viši predavač
 • Danijela Pezer, predavač
 • Joško Novaković, predavač
 • Luka Tomasović
 • Daniela Klišanin, studentica
SVEUČILIŠNI ODJEL ZA FORENZIČNE ZNANOSTI

doc. dr. sc. Ana Jeličić
ana.jelicic@unist.hr

 • izv. prof. dr. sc. Toni Perković
 • Ana Banovac, mag. forens.
 • Marko pilić, mag. forens.
 • Rea Barbir, studentica
SVEUČILIŠNI ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA
doc. dr. sc. Vesna Antičević
vesna.anticevic@ozs.unist.hr
 • prof. dr. sc. Davorka Sutlović
 • prof. dr. sc. Irena Drmić Hofman
 • Sonja Koren, prof. engl. i franc. jez.
 • dr. sc. Endica Radić Hozo
 • izv. prof. dr. sc. Anamarija Jurčev Savičev
 • izv. prof. dr. sc. Krešimir Dolić
 • Ivanka Ercegović. bacc. med. techn., vanjski član
 • Daniela Lukić, studentica

Povjerenstvo za studije je tijelo Centra zaduženo za provođenje postupka odobravanja prijedloga novih studijskih programa te izmjena i dopuna postojećih studijskih programa.

Povjerenstvo čine:

-  prorektor zadužen za nastavu i prorektor zadužen za kvalitetu,

-  po jedan predstavnik svakog fakulteta, Umjetničke akademije i sveučilišnih odjela u znanstveno/umjetničko-nastavnom zvanju, odnosno nastavnom zvanju za nastavne sastavnice, a koje na prijedlog sastavnice imenuje Vijeće Centra na mandat do opoziva.

Članovi Povjerenstva za studije su:

 • prof. dr. sc. Nikola Koceić-Bilan, prorektor
 • prof. dr. sc. Igor Jerković, prorektor
 • prof. dr. sc. Mirela Mihić, Ekonomski fakultet u Splitu
 • izv. prof. dr. sc. Toni Perković, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu
 • izv. prof. dr. sc. Nikola Grgić, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu
 • izv. prof. dr. sc. Ines Blažević, Filozofski fakultet u Splitu
 • doc. dr. sc. Ante Akrap, Katolički bogoslovni fakultet u Splitu
 • izv. prof. dr. sc. Ante Prkić, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu
 • doc. dr. sc. Šime Veršić, Kineziološki fakultet u Splitu
 • prof. dr. sc. Renata Pecotić, Medicinski fakultet u Splitu
 • izv. prof. dr. sc. Nikola Mandić, Pomorski fakultet u Splitu
 • doc. dr. sc. Ranka Jeknić, Pravni fakultet u Splitu
 • izv. prof. dr. sc. Renata Odžak, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
 • izv. prof. dr. sc. Josipa Ferri, Sveučilišni odjel za studije mora u Splitu
 • izv. prof. dr. sc. Željana Bašić, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti u Splitu
 • dr. sc. Goran Ćorluka, viši predavač, Sveučilišni odjel za stručne studije u Splitu
 • dr. sc. Mario Marendić, viši predavač, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija u Splitu
 • izv. prof. art. Larisa Vidaković, Umjetnička akademija u Splitu

Sve dokumente vezane za vrednovanje novih studijskih programa i izmjene i dopune postojećih mogu se pronaći na sljedećem linku: http://www.unist.hr/kvaliteta/vrednovanja-i-rezultati

Ocjenu provedenih aktivnosti i učinkovitosti sustava osiguranje kvalitete te ocjenu usklađenosti sustava osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Splitu provodi jednom u dvije godine Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete kojeg imenuje Senat na prijedlog vijeća Centra. Članovi povjerenstva su predstavnici svakog znanstvenog i umjetničkog područja i jedan predstavnik studenata koji nisu ujedno i članovi tijela za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta i sastavnica. Povjerenstvo provodi unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta na temelju ESG standarda i/ili prema kriterijima za ocjenu kvalitete visokih učilišta u sustavu Akreditacijskog savjeta AZVO i/ili Priručnika Sveučilišta i/ili Pravilnika, uputa Senata i sl.

Članovi Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu su:

 

 • izv. prof. dr. sc. Ivana Bilić, društvene znanosti
 • izv. prof. dr. sc. Marija Ćosić, tehničke znanosti
 • izv. prof. dr. sc. Maja Andrić, prirodne znanosti
 • doc. dr. sc. Ivana Mudnić, biomedicina i zdravstvo
 • izv. prof. dr. sc. Anita Runjić Stoilova, humanističke znanosti
 • izv. prof. Bruna Bebić, umjetničko područje
 • doc. dr. sc. Zvonimir Marijanović, biotehničke znanosti
 • doc. dr. sc. Ivana Kružić, interdisciplinarne znanosti
 • Karla Puharić, studentica