O društveno-korisnom učenju

Društveno-korisno učenje (DKU) je oblik nastave u kojem student/ica sudjeluje u radu/projektu/aktivnosti koja se smatra korisnom za društvo, a najčešće unutar neke od organizacija civilnog društva. Time formalno ostvaruje određeni broj ECTS bodova unutar određenog kolegija. Ukupno tri strane, fakulteti/nastavnici, studenti i OCD-ovi, imaju dobrobiti od ovog modela. Student doprinosi ostvarenju misije i vizije organizacije, u istom trenutku stječe nova posebna znanja i vještine pod mentorstvom zaposlenika te ostvaruje ishode učenja planiranih određenim kolegijima.

Osnovna načela društveno-korisnog učenja:

1.       Stvarna potreba - Vrlo je važno da je angažman studenata usklađen s realnim potrebama i problemima te da polazi od stvarnih potreba i problema partnera. U skladu s nastavnim ciljevima, s izvan-sveučilišnim partnerom dogovaraju se konkretne zadaće i ciljevi projekta DKU-a.

2.       Načelo uzajamnosti - Ovo načelo omogućuje da svi dionici DKU-a podjednako budu na dobitku: studenti, visokoškolska ustanova i vanjski partner. Studenti sakupljaju važna praktična iskustva, stječu socijalne kompetencije i snažnije se senzibiliziraju za probleme u svojoj sredini. U interakciji s društvom, akademsko obrazovanje i znanstveno istraživanje povezuju se s pitanjima, problemima i izazovima civilnog društva. Visokoškolske ustanove otvaraju se prema vani, uključuju se u svoje društveno okružje, a partneri u DKU-u dobivaju znanstveno utemeljenu podršku.

3.       Refleksija ili veza znanja i djelovanja - Jedno od načela DKU-a je redovito promišljanje (refleksija) u kojemu se praktična iskustva razmatraju u kontekstu akademskog učenja te u kojem se gradi most između teorije i prakse. Tako se stječe uvid u vezu između teorijskih sadržaja i njihove praktične relevantnosti. Navedeno omogućuje temeljitije razumijevanje stručnih sadržaja te, osim toga, navodi studente na razmišljanje o sebi i o vlastitoj slici struke. Ciljana pitanja potiču ih da nanovo razmisle o situacijama i aktivnostima programa DKU-a, reflektiraju o svojim utiscima i vrednuju nova iskustva i vještine. Osim navedenoga, iskustva stečena u praktičnoj primjeni znanstvenih spoznaja studenti mogu obraditi i međusobno razmijeniti. Refleksija „povezuje učenje i društvenu korist te predstavlja ključ koji u projektima DKU-a studentima omogućuje učenje kroz iskustvo“.

 


Projekti Sveučilišta u Splitu

Na Sveučilištu u Splitu se provode različiti projekti DKU od 2015. godine. O trenutnom dosegu društveno-korisnog učenja na Sveučilište u Splitu, govore brojevi od 7 aktivno uključenih sastavnica, više od 500 studenata, prilagodbe čitavog niza postojećih studijskih programa s DKU komponentom, izrade potpuno novih studijskih programa, izrade brojnih projekata i studentskih prototipa, organizirane DKU međunarodne konferencije i izdavanja Zbornika, educiranih nastavnika i studenata, otvorenog Centra za DKU pri jednoj sastavnici, kreiranja specijaliziranog portala itd.

Projekti u okviru kojih je započet razvoj i provedba programa društveno-korisnog učenja na sastavnicama Sveučilišta su:

  • Projekt: Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno! –  programi društveno korisnog učenja za okoliš i održivi razvoj (PAZI! projekt), trajanje: 2018. - 2020.

Nositelj projekta: Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce.

Partneri na projektu: Kemijsko-tehnološki fakultet, Filozofski fakultet, Ekonomski fakultet i Pravni fakultet sa Sveučilišta u Splitu.

Projekt se financira u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020. Europskog socijalnog fonda te je sufinanciran od Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Više informacija ovdje.

Dodatno o Uredu za društveno-korisno učenje za okoliš i održivi razvoj u Splitu 

  • Projekt: Centar za društveno-korisno učenje, trajanje: 2018. - 2020.

Nositelj projekta: Klub mladih Split.

Partneri na projektu: Ekonomski fakultet u Splitu, Udruga Srce, Udruga Naša dica, Udruga MoSt i Udruga TOMS. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge Vlade RH.

Više informacija ovdje.

  • Projekt: (Hajdučkom) suradnjom i volonterstvom do društvenog razvoja, trajanje: 2018. - 2019. Projekt je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda i iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Nositelj projekta: Udruga Naš Hajduk.

Partneri na projektu: Grada Splita, Kineziološki fakulteta Sveučilišta u Splitu, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, Odsjek za sociologiju Sveučilišta u Zadru i udruga Nogomet plus i suradnici Splitskog sveučilišnog sportskog saveza.

Više informacija ovdje.

  • Projekt: Studenti uče o građanskom angažmanu  –  društveno-korisno učenje u zaštiti prirode i okoliša, trajanje: 2016. - 2018.

Projekt je financirala njemačka zaklada za zaštitu okoliša The Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), a provodio se u partnerstvu s njemačkom institucijom Deutsche Gesellschaft für Umwelterziehung (DGU).

Nositelj projekta: Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce.

Partneri na projektu: Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet, Kemijsko tehnološki fakultet i Sveučilišni odjel za studije mora sa Sveučilišta u Splitu.

Više informacija ovdje.

  • Projekt: Odgovorno za prirodu, trajanje: 2015. - 2017.

Projekt je financirala EU, a razvoj programa društveno-korisnog učenja za studente Ekonomskog fakulteta bila je jedna od aktivnosti projekta, dok se u suradnji s Pravnim fakultetom razvijao program volontiranja.

Nositelj projekta: Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce.

Partneri na projektu: Ekonomski fakultet u Splitu, Udruga BIOM, Društvo Marjan.

Suradnik na projektu: Pravni fakultet u Splitu.

Više informacija ovdje.