DOSTOJANSTVEN RAD I GOSPODARSKI RAST

Osmi cilj održivog razvoja je osigurati dostojanstven rad i ekonomski rast. Sveučilište u Splitu doprinosi ispunjenju cilja sudjelovanjem i provedbom brojnih projekata koji imaju za cilj ostvarenje održivih modela poslovanja i unaprjeđenje karijernih mogućnosti.

Obrazovanje

Naši studenti susreću se s brojnim predmetima koji obrađuju teme prava radnika i ekonomskog rada s pravnog aspekta: na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Pravnog fakulteta - Financijsko pravo i pravna znanost, Radno i socijalno pravo, Ekonomska politika, Europsko radno pravo, Međunarodno radno pravo, Poduzetništvo i upravljanje, Sindikalno pravo i dr. Na Ekonomskom fakultetu programi stručne prakse sastavni su dio kurikuluma. Predmeti „Stručna praksa“ i „Stručna praksa – Društveno Korisno Učenje (DKU)“ su izborni predmeti koji su u izravnoj vezi sa studijem/smjerom, omogućavaju stjecanje praktičnih vještina, primjenu stečenih teorijskih znanja te izgradnju mladih ljudi kao društveno aktivnih i osviještenih građana. Studenti su se mogli prijaviti na plaćenu praksu u inozemstvu i sudjelovati u radu Studentskog Poduzetničkog Inkubatora (SPI), koji je proglašen najboljim inkubatorom među svim ekonomskih fakultetima u Hrvatskoj prema istraživanju Jutarnjeg lista.  

Po pitanju razvoja karijera, održan je prvi UNIST Career Speed Dating u okviru Dana karijera i nastavnih baza u Spinit inkubatoru Sveučilišta u Splitu, u organizaciji Ureda za upravljanje karijerama, Sveučilišnog odjela za stručne studije i Studentskog centra u Splitu. Osim korisnog iskustva koje im olakšava ulazak na tržište rada, studenti ovim putem dobivaju priliku uvježbati i poboljšati svoje predstavljanje u poslovnom svijetu, ali i potencijalno pronaći posao ili praksu.

Projektom Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse na Medicinskom fakultetu u Splitu, koji je financiran iz operativnog programa ‘’Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, unaprijeđuju se postojeći programi stručne prakse, tako da studenti imaju prigodu unaprijediti stručnu praksu kroz rad u nastavnoj bazi Kliničkom bolničkom centru Split. Ovaj unaprijeđeni model stručne prakse na studiju Medicina uključuje rad studenta s pacijentom uz nadzor specijalista/specijalizanta.

Istraživanje
Pravni fakultet u Splitu partner je na projektu Mreža za aktivaciju mladih. Projektom se želi doprinijeti istraživanju položaja i potreba mladih u Hrvatskoj, kao i izradi konkretnih ciljeva koji trebaju biti ispunjeni da bi se osigurala zadovoljavajuća kvaliteta života mladih ljudi. Projekt je odobren u sklopu poziva Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unaprjeđivanja uvjeta rada. 


Istaknuti projekti
Projekt Ekonomske katastrofe: frekvencija, determinante i efekti i u 2022. godini fokusira se na analizu utjecaja ekonomskih katastrofa na stvarni sektor gospodarstva. Obuhvaća izgradnju nove baze podataka o ekonomskim katastrofama, istraživanje učestalosti i karakteristika tih katastrofa prema zemljama i vremenskim razdobljima, proučavanje determinanti varijacija u učestalosti, ispitivanje utjecaja na štednju, međunarodne tokove kapitala te analizu učinaka ekonomskih katastrofa na održivi razvoj.

Inicijativa European Business and Finance Law Academy (EBFLA) poduzima korake prema osnivanju katedre za europske poslovne i financijsko-pravne studije, dok projekt Erasmus60+ ima za cilj napraviti pregled ponude visokog obrazovanja namijenjene građanima starijima od 60 godina s posebnim naglaskom na pitanja uključenosti i raznolikosti. Projektom se planiraju razviti pilot-tečajeve kako bi podržao izgradnju inkluzivnih sustava visokog obrazovanja s prilagođenim ponudama za starije građane.

Projekt CHIC, koji se provodi na Sveučilištu u Splitu, integrira inicijative poput SPARK* i Museum of Entrepreneurship kojima je cilj približiti studente prirodnih i tehničkih znanosti poduzetništvu, olakšati im prepoznavanje vlastitih karijernih usmjerenja te razviti vještine nastavnog osoblja za uvođenje poduzetničkih elemenata u različite predmete.

U projektu Digitalnog inovacijskog centra Bluedih, koji djeluje od 2020. godine, fokus je na pružanju usluga malim i srednjim poduzećima te javnom sektoru radi olakšavanja procesa digitalne transformacije. Dva ključna projekta unutar Bluediha su BOWI i DIH-WORLD. BOWI, financiran iz Horizon2020, usmjeren je na podršku digitalnim inovacijskim centrima i malom poduzetništvu s ciljem uspostavljanja suradnji između zrelih i novonastalih digitalnih inovacijskih centara kako bi se podržale regije s nedovoljno zastupljenim tehnologijama poput Smart Anything Everywhere (SAE) i ICT Innovation for Manufacturing SMEs (I4MS). Ima za cilj izgraditi mrežu digitalnih inovacijskih čvorišta (Digital Innovation Hub-DIH) temeljenu na iskustvu i razmjeni praksi. Mreža će podržati tvrtke u pokretanju svojih najinovativnijih projekata te će pomoći investitorima u otkrivanju predvodnika digitalne revolucije i razvojnim agencijama da razumiju potrebe industrije.

Projekt DIH-WORLD, također financiran iz Horizon2020, ima za cilj ubrzati prihvaćanje naprednih digitalnih tehnologija među europskim malim i srednjim proizvodnim poduzećima kako bi stekla konkurentske prednosti i proširila svoje prisustvo na globalna tržišta.

 

Projekt Croatian Hub for Small and medium sized enterprise support financiran iz sredstava Europske Komisije, adresira velik izazov u razdoblju 2022. – 2025. - pomoći malim i srednjim poduzećima da prežive razdoblje oporavka nakon pandemije da transformiraju svoje poslovne modele, postanu jači i otporniji na daljnje izazove i prilagode svoje poslovanje uvjetima jedinstvenog tržišta u pogledu digitalizacije. Cilj projekta je stvoriti poboljšane procese koji će se usredotočiti na povećanje održivosti, digitalizacije i otpornosti tvrtki, koji su prepoznati kao ključni alati za mala i srednja poduzeća da postanu konkurentnija i održe tu konkurentnost u nadolazećem desetljeću. 

Društveni doprinos
Sveučilište je snažno usmjereno prema ispunjavanju ciljeva održivog razvoja u svakodnevnim aktivnostima. Ured za znanost Sveučilišta organizirao je radionicu na temu ispunjavanja ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, kako bi dodatno približili istraživanja i programe obrazovanja koji se provode na UNIST ciljevima održivog razvoja. 

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu s partnerskim institucijama - Sveučilištem u Malagi (Španjolska), Hochschule der Medien (Njemačka), Impact Hub Stuttgart (Njemačka), Poduzetničkim centrom Split te Preneurz.Amsterdam (Nizozemska), provodi projekt “University Green Digital HUB” čiji su glavni ciljevi jačanje digitalnih, zelenih i poduzetničkih vještina studenata, sveučilišnih startupa i sveučilišnih djelatnika te jačanje kapaciteta ustanova visokog obrazovanja u području podučavanja za digitalnu i zelenu tranziciju. Partneri kroz projekt rade na transformaciji visokoobrazovnih ustanova kako bi poboljšale svoju usklađenost s gospodarskim okruženjem te osigurale potrebno obrazovanje i vještine svojim korisnicima.

U sklopu projekta “UniCompoST Učionica” kojeg provode Udruga Alumni Kemijsko-tehnološkog fakulteta i UniCompoST, obrt specijaliziran za razvoj proizvoda u domeni gospodarenja otpadom i kružne ekonomije, proveo se program neformalnih edukacija otvorenih za javnost u području gospodarenja otpadom i kružne ekonomije. Cilj ciklusa edukacija je dati sudionicima uvid u cjeloviti sustav gospodarenja otpadom, fundamentalna znanja i vještine u području gospodarenja otpadom i kružne ekonomije te im približiti trendove iz sektora i industrije.

Poslovanje
Zaštita svih zaposlenika osigurana je nizom temeljnih politika koje Sveučilište provodi kako bi stvorilo sigurno i etičko radno okruženje. Ove politike obuhvaćaju različite aspekte poslovanja i ponašanja, osiguravajući transparentnost i odgovornost u svakodnevnim operacijama. Pravilnik o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti omogućava zaposlenicima prijavljivanje nepravilnosti unutar organizacije, potičući otvorenu komunikaciju i odgovornost za održavanje transparentnog radnog okruženja.

Odlukom o imenovanju povjerljive osobe Sveučilište je postavilo strukturu koja osigurava pouzdane i diskretne kanale za rješavanje prijava unutarnjih nepravilnosti, čime se pridonosi održavanju povjerenja među zaposlenicima. Nadalje, Politika privatnosti - izjava o privatnosti i sigurnosti podataka jasno definira postupke prikupljanja, obrade i čuvanja podataka zaposlenika, pružajući smjernice o mjerama poduzetim kako bi se osigurala njihova sigurnost i povjerljivost. Etički kodeks postavlja visoke standarde ponašanja za sve zaposlenike, potičući integritet, poštenje i odgovornost u radnim praksama kako bi se održale visoke profesionalne norme i pozitivna radna atmosfera. 

Plaće zaposlenika
Sveučilište u Splitu, kao javna ustanova, pri obračunu plaća primjenjuje „Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnoj službi“. Plaća za poslove u javnoj službi utvrđuje se sukladno potrebnom stupnju i vrsti obrazovanja za pojedino radno mjesto, propisanom koeficijentu za pojedino radno mjesto i odgovarajućem iskustvu. 

Sveučilište aktivno prati zastupljenost muškaraca i žena, a sustav obračuna plaća zaposlenih u javnim službama jamči osiguravanje jednakih plaća za iste pozicije i isti akademski stupanj, neovisno o spolu, uključujući akademske i administrativne pozicije. 

Značajan pokazatelj unutar ovog cilja je isplata plaće koja prelazi minimalnu plaću, odnosno ekvivalent na definiran na razini RH.  Državni zavod za statistiku provodi anketu o dohotku stanovništva na kojoj se temelji izračun pokazatelja siromaštva i socijalne isključenosti za Republiku Hrvatsku. Prag rizika od siromaštva u 2022. za jednočlano kućanstvo iznosio je 5,256 Eur na godinu, dok je za kućanstvo s dvije odrasle osobe i dvoje djece mlađe od 14 godina iznosio 11,037 Eur na godinu. Prema ovom pokazatelju, Sveučilište u Splitu, kao javna ustanova, osigurava plaće za svoje osoblje koje prema državnom standardu premašuju minimalnu plaću za život, čime se osigurava da primanja zaposlenika budu iznad pragova siromaštva definiranih za Republiku Hrvatsku.