Etičko povjerenstvo Sveučilista u Splitu

Članovi Etičkog povjerenstva:

a) iz redova zaposlenika na Sveučilištu u Splitu:

- prof dr. sc. Antonio Šarolić, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu,

- prof dr. sc. Hrvoje Relja, Filozofski fakultet u Splitu

- doc. dr. sc. Šimun Bilokapić, Katoličko bogoslovni fakultet u Splitu

- prof. dr. sc. Nenad Kuzmanić, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu

b) iz redova osoba izvan Sveučilišta u Splitu, a na prijedlog Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u Splitu:

- Tihana Kušeta šerić, dipt. iur.,

- Silva Milić, dipl. iur.,

c) iz redova studenata, a na prijedlog Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu:

- Mario Sesar, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu.

Etičko povjerenstvo Sveučilista u Splitu