PARTNERSTVOM DO CILJEVA

Sedamnaesti cilj održivog razvoja je ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvoj. Sveučilište u Splitu navedenom cilju doprinosi širokom međunarodnom suradnjom u svim segmentima svog djelovanja.

Obrazovanje
Prema istraživanju provedenom na razini SEA-EU alijanse koje je sažeto u Izvješću o uključenosti SDG-ijeva u nastavni proces, trećina kolegija na Sveučilištu u Splitu adresira teme vezane za ciljeve održivog razvoja. Istraživanje o zastupljenosti ciljeva održivog razvoja u nastavnom procesu među studentima i nastavnicima Sveučilišta u Splitu proveli su stručnjaci radne grupe SEA-EU projekta. Uključivanje teme održivog razvoja u postojeće studijske programe i uvodna predavanja na temu ciljeva održivog razvoja za sve studente su dva načina ugrađivanja SDG-ijeva u sustav visokog školstva po izboru nastavnika. U Izvješću je prikazana i predanost sveučilišta SEA-EU alijanse za SDG-ijeve u budućnosti.

Kao član alijanse europskih sveučilišta SEA-EU, Sveučilište sudjeluje u pripremi zajedničkog master studija TURQUOOOISE (Transitioning to Uncertainty, by Revising, Questioning and Unsettling Objectives, Outcomes and Operations, Via Integrating Sustainability in Education) usmjerenog na održivo upravljanje organizacijama. Namijenjen je razvoju stručnosti među sadašnjim i budućim kadrovima rukovodećeg osoblja (donositelji odluka i čelnici u industriji, javnom sektoru i civilnom društvu), kako bi se mogli bolje nositi s izazovima poput nesigurnosti, dekarbonizacije i digitalizacije.

Sveučilište u Splitu surađuje s različitim domaćim i međunarodnim partnerima kako bi potaknulo mobilnost studenata. Cilj je omogućiti studentima stjecanje iskustva koje će proširiti njihov um i razviti toleranciju i osjetljivost. Studenti se suočavaju s izazovima poslovnog svijeta, pripremajući se za život nakon studija. Trenutno mrežu nastavnih baza Sveučilišta čini gotovo 470 organizacija koje nude studentske prakse, pružajući studentima priliku za aktivno sudjelovanje i pripremu za tržište rada, dok istovremeno podižu svijest o različitim društvenim i ekonomskim potrebama. 

Društveno-korisno učenje je još jedan od načina aktivnog sudjelovanja studenata u zajednici. Studenti ne samo da sudjeluju u društvenim projektima tijekom nastave, već i rješavaju društvene probleme i pomažu organizacijama civilnog društva, pridržavajući se akademskih načela učenja, ostvarivanja ciljeva učenja i postizanja ishoda predmeta. Ovaj proces uključuje tri ključna aktera: studente, nastavnike-mentore i mentore iz organizacija.

U okviru SEA-EU Makeathon programa 2022. godine studenti su sudjelovali u obrazovnim aktivnostima usmjerenim na održivost, usklađivanje projekata s UN-ovim ciljevima održivog razvoja te prezentaciju ideja. Cilj ovog programa je potaknuti sudionike da razvijaju ideje koje bi mogle poboljšati kvalitetu života i održivost kampusa Sveučilišta u Splitu. 

Istraživanje
Projekt reSEArch-EU, financiran iz programa Horizon 2020, jača znanstveno-inovacijske kapacitete SEA-EU alijanse. To se postiže izradom zajedničke dugoročne strategije istraživanja, koja doprinosi održivom razvoju gospodarstva i društva, jača otpornost i antifragilnost alijanse te primjenjuje prakse co-design, co-create i co-delivering u suradnji s lokalnim dionicima. Sveučilište u Splitu predvodi izradu plana digitalne transformacije istraživanja i udaljenosti istraživačke infrastrukture, te SEA-EU virtualne akademije.

U okviru projekta Znanstveno-inovacijski centar Sveučilišta u Splitu – ZIC, organizirane su fokus grupe. Definirana su istraživačka područja, vizija, izazovi te identificirane infrastrukturne potrebe za razvoj budućeg znanstveno-inovacijskog centra Sveučilišta u Splitu.

Grupa stručnjaka SEA-EU projekta provela je istraživanje među studentima i nastavnicima Sveučilišta u Splitu o zastupljenosti ciljeva održivog razvoja u nastavnom procesu. Uključivanje teme održivog razvoja u postojeće studijske programe i uvodna predavanja na temu ciljeva održivog razvoja za sve studente su dva načina ugrađivanja SDG-ijeva u sustav visokog školstva po izboru nastavnika. Rezultati pokazuju da oko 85% anketiranih studenata povezuje koncept održivog razvoja sa gospodarstvom, okolišem i društvom, a oko 11% studenata taj koncept povezuje samo sa okolišem. Također, oko 77% studenata smatra da ciljevi održivog razvoja trebaju biti uključeni u kolegije 

Društveni doprinos
Sveučilište u Splitu ostvaruje društveni doprinos putem suradnje s različitim dionicima i tvorcima politika ključnim za napredak društva. Partnerstvom u SEA-EU alijansi, Sveučilište želi ukloniti akademske barijere u priznavanju kvalifikacija i razviti protokole za zajedničke programe na svim obrazovnim razinama, što će dovesti do priznavanja zajedničkih diploma, osobito onih povezanih s morskim i pomorskim pitanjima. Cilj je povećati virtualnu i fizičku mobilnost studenata između 9 članica alijanse te razviti dugoročnu strategiju obrazovanja i osposobljavanja povezanu s istraživanjem i inovacijama te društvenim razvojem.

Više od 200 stručnjaka sa sastavnica Sveučilišta u Splitu aktivno sudjeluje u izradi Strategije razvoja grada Splita. Izradom ovog ključnog strateškog dokumenta želi se omogućiti sustavno, odgovorno i ambiciozno planiranje budućnosti razvoja grada Splita.

Zajedno sa partnerima iz SEA-EU alijanse, Sveučilište u Splitu potpisalo je Izjavu o predanosti ciljevima održivog razvoja. Nadalje, sva sveučilišta u alijansi obvezala su se da će za sva putovanja na SEA-EU governance sastanke izračunati ugljični otisak. 

Poslovanje
Partnerstva s lokalnim i globalnim organizacijama važan su segment poslovanja u postizanju ciljeva održivog razvoja. Sveučilište u Splitu potpisalo je brojne sporazume sa stranim sveučilištima i udruženjima. Članstvo u međunarodnim mrežama poput Europske sveučilišne asocijacije (EUA), Tethys, Udruženja sveučilišta i istraživačkih centara jadransko-jonske regije (UniAdrion) te Europskog udruženja za međunarodno obrazovanje (EAIE) promiče internacionalizaciju visokog obrazovanja i razmjenu najboljih praksi u različitim disciplinama.

Sveučilište u Splitu također je član SEA-EU alijanse te zajedno s osam partnerskih sveučilišta provodi projekt SEA-EU 2.0. Ovo partnerstvo, koje uključuje Sveučilište u Cadizu, Sveučilište zapadne Bretanje u Brestu, Sveučilište u Kielu, Sveučilište u Gdanjsku, Sveučilište na Malti, Sveučilište Parthenope iz Napulja, Sveučilište Algarve i Sveučilište Nord, ima za cilj razviti dugoročnu strategiju obrazovanja i osposobljavanja u području istraživanja i inovacija. Održivost je prepoznata kao ključna vrijednost u misiji ove alijanse. 

Suradnja s lokalnom zajednicom, kao i sudjelovanje u izradi strategija razvoja poput Strategije razvoja grada Splita, Strategije razvoja poloprivrede Primorsko goranske županije, partnerstvo u provedbi projekta Cekom 3LJ (grad Trilj), provedba samostalnog studija Hotelijerstvo i gastronomija (grad Makarska) i samostalnog studija Mediteranska poljoprivreda (grad Sinj).