PRISTUPAČNA I ČISTA ENERGIJA

Sedmi je cilj održivog razvoja osigurati svima pristup financijski dostupnoj, pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji. Kroz obrazovanje, istraživanje, društveni angažman te primjenu održivih praksi na vlastitom kampusu, Sveučilište potiče razvoj i primjenu održive i suvremene energije za dobrobit zajednice i budućih generacija.

Obrazovanje
Nastavnici Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB) na stručnom preddiplomskom studiju Elektroenergetike izvode predmete Energetski izvori, Elektroenergetski sustav i okoliš i Obnovljivi izvori energije te predmete Aerotehnika i vjetroturbine i Energetska učinkovitost u zgradarstvu na sveučilišnom diplomskom studiju Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo. FESB također kontinuirano održava programe osposobljavanja za energetsko certificiranje zgrada. Na stručnom prijediplomskom studiju Elektroeneregetike Sveučilišnog odjela za stručne studije također se izvodi kolegij Obnovljivi izvori energije. 

U organizaciji FESB-a održana je sedma Međunarodna konferencija o pametnim i održivim tehnologijama SpliTech 2022 na kojoj je prihvaćeno više od 190 znanstvenih radova iz preko 30 zemalja svijeta. Ugledni znanstvenici i stručnjaci iz akademske zajednice, gospodarstva te javnih institucija okupili su se kako bi razmijenili znanja iz područja Interneta stvari (IoT), pametnog grada, energije i inženjerskog modeliranja te e-zdravlja. 

Istraživanje
Sveučilište u Splitu je partner u Erasmus+projektu EUGPUT - Energy Usage and Green Public Transportation in Future Smart Cities: An Innovative Teaching Program for Students, Stakeholders and Enterpreneurs. Projekt se bavi problematikom udjela prijevoza u potrošnji energije u gradovima - porast potrošnje energije u prijevozu i onečišćenja zraka uzrokovani su sve većim brojem vozila u gradovima te gradske vlasti pokušavaju promovirati javni prijevoz kako bi smanjile stopu zagađenja zraka i traže održive i zelene sustave javnog prijevoza pri planiranju budućnosti gradova.

Projektom MOPTIHYB istražuju se mogućnosti poboljšanja energetske učinkovitosti, smanjenja emisija štetnih plinova brodskih energetskih sustava primjenom optimizacije u stvarnom vremenu i inovativnim tehnologijama s fokusom na primjenu vodika i gorivnih članaka s ciljem povećanja energetske učinkovitosti i zaštite okoliša. 

Jedan od tri projektna elementa u projektu STIM-REI - Napredna tehnologija na nanoskali usmjeren je na unaprjeđenje obnovljivih izvora energije i medicinsku dijagnostiku razvojem novih materijala za gorivne članke i solarne ćelije te dizajnom novih nanostrukturiranih materijala za biosenzoriku i biomedicinu.

Društveni doprinosi
Sveučilište je sudjelovalo u inicijativama usmjerenim na podizanje svijesti građana o energetskoj učinkovitosti. Kroz javne događaje, predavanja i kampanje, Sveučilište je pridonijelo širenju znanja o važnosti racionalne potrošnje energije.

Pokrenut je projekt UniCompoST Učionica, koji predstavlja priliku za edukaciju i stjecanje vještina u području gospodarenje otpadom, kružne ekonomije i održivog razvoja, a provodi ga inicijativa UniCompoST i udruga Alumni Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta. Ciljani korisnici  projekta su osobe u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja kao i same obrazovne ustanove, a temelji se na kreiranju i provedbi okolišno-usmjerenog neformalnog učenja, koji obuhvaća temeljni teorijski aspekt dostupan na e-learning platformi i praktičnih edukacija na terenu, u školama.

FESB član je Hrvatske udruge za vodik koja je osnovana kao industrijsko-akademsko partnerstvo sa svrhom poticanja razvoja hrvatskog gospodarstva u području vodikovih energetskih tehnika, odnosno proizvodnje, pohrane, distribucije i korištenje vodika. 

Treći susret znanstvenika, stručnih djelatnika i studenata na temu Zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj - ZORH održan je u travnju 2022. na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu. Na susretu sudjelovalo je više od 150 sudionika iz Hrvatske, Slovačke, Češke, Slovenije, Rumunjske, Moldavije, Ukrajine, Bosne i Hercegovine, Španjolske, Francuske, Njemačke, Poljske i Malte. Izlaganja su pokrivala aktualne teme zaštite okoliša, kako u Hrvatskoj tako i u svijetu; gospodarenje otpadom, metode pročišćavanja otpadnih voda, onečišćenje mora, remedijaciju tla tretiranog pesticidima, kvalitetu zraka, otpad kao sirovina, ugrožene vrste u Parkovima prirode i Nacionalnim parkovima, nove tehnologije i tehnike u zaštiti okoliša, mikroplastiku te utjecaj pandemije COVID-19 na zaštitu okoliša.

Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu sudjelovao je u organizaciji mini-konferencije na temu „Promocija tehnologije dizalica topline koje koriste morsku vodu“. Konferencija je organizirana u okviru projekta SEADRION PLUS: Poticanje razvoja tehnologija grijanja i hlađenja pomoću dizalica topline koje koriste morsku vodu u Jadransko - jonskoj regiji. Dotaknute su brojne teme o mogućnostima upotrebe dizalica topline i njihovoj učinkovitosti, o izvedbi specijalnih sustava dizalica topline koje koriste energiju morske vode te mogućnostima korištenja energije iz obnovljivih izvora energije. Na kraju konferencije organiziran je posjet laboratorijima Odsjeka za strojarstvo.

Poslovanje
Kako bi doprinijeli izgradnji kapaciteta održivih izvor energije Republike Hrvatske, sastavnice Sveučilišta postavljanjem solarnih panela i fotonaponskih ćelija nastoje osigurati uštedu energije s novim infrastrukturnim ulaganjima. 

Jedna je od prvih solarnih elektrana izgrađenih u gradu Splitu 2013. godine je solarna elektrana FESB (SE FESB).), instalirane snage 31 kW. Solarna elektrana godišnje proizvodi 41 MWh električne energije te predstavlja kontinuiran doprinos promicanju obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i održivog razvoja na lokalnoj i regionalnoj razini.

Prilikom renoviranja studentskog doma “Bruno Bušić”, postavljeni su solarni paneli instalirane snage 144 kW. Klimatizacijski sustav povezan je na solarne panele kako bi se otpadna energija prilikom hlađenja iskoristila za grijanje.

Također su prilikom radova na poboljšanju energetske učinkovitosti Zgrade tri fakulteta ugrađeni solarni paneli snage 200,26 kW, čime je unaprjeđeno korištenje obnovljivih izvora energije, kao i sustav upravljanja Zgradom tri fakulteta u svrhu snižavanja ulaznih troškova održavanja i utroška energenata, te objedinjenog upravljanja korištenjem svih prostorija, laboratorija, opreme i zavoda. U studiji izvodljivosti za budući Znanstveno inovacijski centar (ZIC) Sveučilišta u Splitu predviđeno je prikupljanje kišnice na krovu zgrade ZIC-a.