Senat

Rektor

prof. dr. sc. Dragan Ljutić rektor

Prorektori Sveučilišta - u radu Senata sudjeluju bez prava glasovanja:

prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma prorektorica za pravna pitanja
prof. dr. sc. Zoran Đogaš prorektor za međunarodnu suradnju i suradnju s lokalnom zajednicom
prof. dr. sc. Nikša Jajac prorektor za infrastrukturu
prof. dr. sc. Igor Jerković prorektor za znanost i kvalitetu
prof. dr. sc. Nikola Koceić-Bilan prorektor za studente, nastavu i poslovanje
prof. dr. sc. Boris Maleš prorektor za strateško planiranje i upravljanje

Predstavnik sindikata u djelatnosti znanosti i visokog obrazovanja koji je zaposlenik Sveučilišta:

docent Igor Čaljkušić

Čelnici sastavnica:

prof. dr. sc. Mile Dželalija dekan Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
prof. dr. sc. Branimir Lela dekan Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
prof. dr. sc. Matko Erceg dekan Kemijsko-tehnološkog fakulteta
izv. prof. dr. sc. Ratko Brnabić dekan Pravnog fakulteta
izv. prof. dr. sc. Vinko Muštra dekan Ekonomskog fakulteta
izv. prof. dr. sc. Neno Torić dekan Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije
prof. dr. sc. Ante Tonkić dekan Medicinskog fakulteta
izv. prof. art. Miona Miliša dekanica Umjetničke akademije
izv. prof. dr. sc. Šimun Bilokapić dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta
doc. dr. sc. Maja Krželj pročelnica Sveučilišnog odjela za studije mora
prof. dr. sc. Pero Vidan dekan Pomorskog fakulteta
prof. struč. stud. Petar Pepur pročelnik Sveučilišnog odjela za stručne studije
izv. prof. dr. sc. Damir Piplica pročelnik Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti
prof. dr. sc. Stipan Janković pročelnik Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija
prof. dr. sc. Ina Reić Ercegovac dekanica Filozofskog fakulteta
prof. dr. sc. Frane Žuvela dekan Kineziološkog fakulteta
Ana Utrobičić viša knjižničarka ravnateljica Sveučilišne knjižnice
Ivan Žižić mag. educ. math. et inf. ravnatelj Studentskog centra

Predstavnici redovitih profesora:

prof. dr. sc. Mate Šantić predstavnik područja prirodnih znanosti i područja biotehničkih znanosti
prof. dr. sc. Ante Punda predstavnik područja biomedicine i zdravstva
prof. dr. sc. Ivica Pervan predstavnik područja društvenih znanosti
prof. dr. sc. Ivan Bodrožić predstavnik područja humanističkih znanosti
Kažimir Hraste prof. art. predstavnik područja umjetnosti i interdisciplinarnih područja umjetnosti

Predstavnik kategorije - zaposlenici Sveučilišta u Splitu u znanstveno-nastavnim ili umjetničko-nastavnim zvanjima izvanrednog profesora ili docenta te zaposlenici u nastavnim i suradničkim zvanjima

izv. prof. dr. sc. Joško Božić

Predstavnik kategorije - voditelji i zamjenici samostalnih studija Sveučilišta u Splitu

prof. dr. sc. Ivan Pavić

Predstavnik kategorije - ostali zaposlenici (nenastavno osoblje)

Marijan Bašić mag. ing. el.

Predstavnik studenata poslijediplomskih studija

Gabrijela Matić

Predstavnici studenata

Katarina Alilović
Ivana Bešlić
Mario Golem
Jerko Šarić
. .