SVIJET BEZ GLADI

Drugi cilj održivog razvoja je Iskorijeniti glad, osigurati dostatne količine hrane i bolju prehranu te promicati održivu poljoprivredu. Sveučilište u Splitu doprinosi ovom cilju svojim znanstveno-istraživačkim projektima, edukacijom studenata i brojnim aktivnostima u zajednici, usmjerenim na pomoć ugroženim građanima.

Obrazovanje
Studijski program koji posebno doprinosi ovom cilju je sveučilišni preddiplomski studij Mediteranske poljoprivrede, koji obrađuje poljoprivredu karakterističnu za Mediteran, tj. poljoprivredne kulture koje imaju dugu prisutnost i tradicijsku vrijednost na području Dalmacije, a najistaknutiji su vinogradarstvo i maslinarstvo. Također se ističu i sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Prehrambene tehnologije te sveučilišni preddiplomski studij Hotelijerstva i gastronomije. U akademskoj godini 2021./2022. diplomiralo je ukupno 3766 studenata, a spomenute studijske programe u akademskoj godini 2021./2022. završilo je njih 45. 

Istraživanje
Istraživači Sveučilišta u Splitu sudjeluju u nizu projekata koji doprinose održivoj poljoprivredi, većoj sigurnosti hrane te razvoju novih tehnologija i pristupa u poljoprivredi.

Mediteranska regija ima jake poljoprivredne tradicije povezane s konvencionalnim agronomskim praksama. Ponekad takve prakse nisu učinkovite zbog klimatskih promjena, što dovodi do smanjenog prinosa usjeva i produktivnosti, a time i do smanjenog ekonomskog povrata za lokalne poljoprovrednike. Projektom VALMEDALM - Valorizacija mediteranskih voćnjaka badema korištenjem integriranih strategija međuusjeva nastoje se koristiti međuusjevi unutar nasada badema kao integrirane strategije, usklađene s ekonomskim, društvenim i ekološkim aspektima. Na ovaj način pomaže se u prilagodbi sustava male poljoprivrede klimatskim promjenama i povećanju prihoda poljoprivrednika, posebno u onih zemljama s nižim prijavljenim rezultatima produktivnosti i valorizacije. 

U posljednjoj godini provedbe projekta Box Tree Moth: Potential for Using SIT, Mating Disruption and Other IPM Tools to Eradicate Box Tree Moth Incursions in the U.S. znanstvenici Sveučilišta istražuju do sada neistražene metode praćenja i suzbijanja štetnika šimširovog moljca na području Splitsko-dalmatinske županije i šire u Hrvatskoj, kako bi se istražene metode mogle primijeniti u Sjedinjenim Američkim Državama.

Također, PRIMA projektom BioProMedFood, istražuju dva inovativna i održiva koncepta (bioaktivne komponente i biozaštitne kulture) s ciljem poboljšanja učinkovitosti prehrambenog lanca, produljenja roka trajanja lako kvarljive hrane iz mediteranskog podneblja i unapređenja sigurnosti hrane.

Projektom Istraživanje raritetnih uniflornih medova Hrvatske i karakteriziranje rijetkih sorti medova želimo doprinijeti održivosti proizvodnje meda kao visokonutritivnog proizvoda. Također, želimo omogućiti pčelarima da se istaknu na tržištu s provjerenom kvalitetom i detaljnom karakterizacijom meda, te aktivno uključiti studente u provedbu projekata. 

Društveni doprinos
Sveučilište je, u suradnji s lokalnim organizacijama, organiziralo i sudjelovalo u nekoliko značajnih aktivnosti u zajednici kako bi pomoglo ugroženim građanima u pitanjima hrane i prehrane. Također su provedeni edukativni programi o značaju zdrave prehrane i održive poljoprivrede za lokalnu zajednicu. 

Održan je EIT Food Challenge Labs 2022 tijekom rujna i listopada 2022. godine, radionica kojoj je cilj bilo definiranje glavnih izazova u poljoprivredno-prehrambenom sektoru te okupljanje kreativnih pojedinaca i timova koji žele raditi na njihovu rješavanju. Teme radionice bile su vezane za alternativne proteine, održivu poljoprivredu, ciljanu prehranu, digitalnu sljedivost. kružne prehrambene sustave i održivu akvakulturu.

Stručnjaci Sveučilišta u Splitu izradili su Strateški plan razvoja poljoprivrede Primorsko-goranske županije (PGŽ) za razdoblje od 2023. do 2027. godine. Aktivnosti izrade Plana provodile su se kroz 2022. i 2023. godinu. U dokumentu je predstavljena analiza stanja i 16 mjera za unapređenje poljoprivrede: 13 ih je namijenjeno poljoprivrednim gospodarstvima, a ostale jedinicama lokalne samouprave, znanstveno-istraživačkim ustanovama i LAG-ovima.

Poslovanje
Studentima Sveučilišta u Splitu kroz Studentski centar dostupna je usluga prehrane uz korištenje potpore, temeljem sklopljenog ugovora s nadležnim ministarstvom te studenti imaju na raspolaganju povoljne cijene dnevnih jela. Prehrana uz potporu organizirana je u restoranima i objektima na pojedinim fakultetima i studentskim domovima, a na stranicama Studentskog centra mogu se pronaći sve informacije o studentskoj prehrani. Svi studenti imaju pristup sniženim cijenama obroka u osam restorana pri Studentskom centru. Ova jela dolaze s popustom do 71,24% za studente, što rezultira prosječnom cijenom od 0,85 Eur po obroku. Ostalim korisnicima usluga restorana Studentskog centra kompletan obrok dostupan je po cijeni od 1,70 Eur.

Studentski centar kontinuirano radi na poboljšanju prehrane naših studenata, a posebno se drži do kvalitete i raznolikosti dnevne ponude glavnih jela, tako da studenti mogu birati između raznovrsnih mesnih i vegetarijanskih jela. Prioritet je svakako da se namirnice nabavljaju od lokalnih održivih dobavljača (pekarski proizvodu, meso, mlijeko i mliječni proizvodi, autohtoni proizvodi).

Također, financijski pritisak na studente ublažen je mjerama vezanim za školarine. Neki fakulteti imaju mogućnost da studenti budu potpuno ili djelomično oslobođeni školarine ili da školarinu plaćaju u više rata. 

Jedan od značajnih indikatora u ovom cilju je količina otpada proizvedenog iz hrane. Studentski centar sustavno prati podatke o otpadu. Tijekom 2022. godine generirano je 139 t biorazgradivog otpada koji predan ovlaštenom sakupljaču biorazgradivog otpada. SCST nabavio je uređaje za dehidriranje biorazgradivog otpada i za njegovu razgradnju. Zahvaljujući ovoj investiciji od nešto više od 200.000 eura, korištenjem dehidratora i digestora omogućit će se smanjenje količine tog otpada za 90%.

Kemijsko-tehnološki fakultet partner je na gotovo 10 milijuna eura vrijednom projektu CEKOM 3LJ koji će razviti specifične nove proizvode temeljene na samoniklim vrstama ljekovitog i aromatičnog bilja Dalmatinske zagore. Kroz razvoj novih proizvoda temeljenih na navedenom prirodnom potencijalu omogućit će se dodana vrijednost postojećoj proizvodnji zainteresiranih poduzetnika i ulazak na tržište zdrave i funkcionalne hrane. CEKOM 3LJ stvara zajednički prostor za znanstveni i industrijski sektor povezujući njihovo znanje i iskustvo, odnosno povezuje visokoškolske ustanove i institute s gospodarstvom i to primarno s malim i srednjim poduzetnicima. Ustanova će biti opremljena najsuvremenijom razvojno tehnološkom opremom namijenjenom za razvoj 15 novih inovativnih proizvoda, a po završetku projekta za daljnji razvoj inovacija u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji.