INDUSTRIJA, INOVACIJE I INFRASTRUKTURA

Deveti cilj održivog razvoja je izgraditi otpornu infrastrukturu, promicati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovacije. Navedenom cilju Sveučilište doprinosi povezivanjem znanstvene zajednice i gospodarstva kroz inovacije i pouzdanu i održivu infrastrukturu koja omogućava malim i velikim tvrtkama rast i razvoj. Uključivo sveučilište očituje se u našim studijskim programima, istraživanjima, inovacijama, infrastrukturi i brojnim aktivnostima koje pružaju podršku poduzetništvu. 

Obrazovanje
Znanja i vještine potrebne u poduzetništvu i inovacijama stječu se na brojnim studijskim programima u okviru više sastavnica. Na Ekonomskom fakultetu to su primjerice sveučilišni preddiplomski, diplomski i poslijediplomski specijalistički studij Poslovne ekonomije, preddiplomski stručni studij Menadžment malog poduzeća, diplomski stručni studij Menadžmenta, sveučilišni poslijediplomski doktorski studij Ekonomije i poslovne ekonomije. Osnovan je i Centar za cjeloživotno obrazovanje koji nudi obrazovanje u raznim područjima kao što su Poslovna organizacija i menadžment, Poslovne financije, Upravljanje proizvodnjom, Poduzetništvo i Informatičke tehnologije. U sklopu Centar za cjeloživotno obrazovanje organiziraju se i ljetne škola pod nazivom FEBT Split Summer School 2022 pri čemu je jedna od tema škole Poduzetništvo, inovativnost i kreativnost. Stručni i sveučilišni preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studijski programi koji predstavljaju inkubator mladih ljudi orijentiranih prema različitim područjima industrije i inovacijama na Kemijsko-tehnološkom fakultetu su: Zaštita i oporaba materijala, Kemijska tehnologija - smjer Kemijsko inženjerstvo, Prehrambena tehnologija, Kemijska tehnologija - smjer Materijali, Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala i zaštiti okoliša, zajednički integrirani studij Farmacija s Medicinskim fakultetom dok su na Fakultetu elektrotehnike strojarstva i brodogradnje to: Elektrotehnika i informacijska tehnologija, Računarstvo, Brodogradnja, Strojarstvo, Industrijsko inženjerstvo, Automatika i sustavi, Elektronika i računalno inženjerstvo, Elektrotehnika, Komunikacijska i informacijska tehnologija. 

Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu se provode prijediplomski sveučilišni studiji kao što je Informatika i tehnika, na diplomskom sveučilišnom studiju Inženjerska fizika - smjerovi: Termodinamički uređaji te Mehanički sustavi dok se na Medicinskom fakultetu provodi kolegij Poduzetništvo i transfer tehnologije na poslijediplomskom doktorskom studiju Translacijska istraživanja u biomedicini – TRIBE. Internacionalna vidljivost Sveučilišta u Splitu se znatno povećala sveučilišnim diplomskim studijem na engleskom jeziku Chemical and Environmental Technology koji se sprovodi na Kemijsko-tehnološkom fakultetu. Sveučilište u Splitu sklopilo je ugovore s 464 nastavne baze iz sektora farmacije, zdravstva, građevinarstva, proizvodnje, metalurgije, autoindustrije, informacijskih tehnologija, brodogradnje, transporta, itd. 

Nastavne baze pružaju studentima izravan dodir s tržištem rada i potencijalnim poslodavcima. Projekt Unaprjeđenje i provedba stručne prakse na Sveučilišnom odjelu za stručne studije ima za cilj uspostaviti službu za stručnu praksu čijim bi se djelovanjem unaprijedile usluge potpore studentima, poboljšali modeli stručne prakse te razinu znanja i vještina studenata uz ojačavanje suradnju s poslovnim sektorom. Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Split i Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu i 2022. godine nastavljaju s projektom PlanStart. Cilj je projekta povezivanje gospodarskog i obrazovnog sektora kroz suradnju poduzetnika i studenata. Studentima su na raspolaganju i brojne radionice usmjerene na usvajanje novih znanja o poduzetništvu i inovacijama, pa je tako u okviru projekta Hrvatski centar kompetencija HPC, tijekom 2022. god. održano je 14 besplatnih treninga. 

Poduzetnički centar Split zajedno sa Studentskim poduzetničkim inkubatorom Ekonomskog fakulteta u Splitu u sklopu projekta Smart City Challenge hackathon omogućava studentima, programerima, poduzetnicima i dizajnerima okupljanje u multidisciplinarnim timovima kako bi zajednički izgradili inovativna rješenja za pametnije gradove. Organizirali su i hackathon Hack4Split u partnerstvu s tvrtkom Ensoco, Digital Nomad Association Croatia i Split Tech City kao dvodnevno natjecanje studenata usmjerenom rješavanju društvenih problema te osmišljavanju društvenih inovacija. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, zajedno s partnerskim institucijama – University of Malaga (Španjolska), Hochschule der Medien i Impact Hub Stuttgart (iz Njemačke), Poduzetničkim centrom Split i Preneurz Amsterdam (Nizozemska) provodi projekt „University Green Digital HUB“ čiji je glavni cilj jačanje digitalnih, zelenih i poduzetničkih vještina kod studenata, sveučilišnih start-upova i zaposlenika, kao i jačanje kapaciteta visokih učilišta u nastavi za digitalnu i zelenu tranziciju. Tvrtka Sailboat RC u suradnji sa Studentskim poduzetničkim inkubatorom Ekonomskog fakulteta u Splitu pokrenulo je projekt pod nazivom Studentice i studenti kao pomorski inovatori! za upoznavanje studenata s uspješnim startup-ovima u pomorskom sektoru zajedno s predstavnicima tvrtke i Studentskog poduzetničkog inkubatora. Sveučilište u Splitu programom studentske poduzetničke prakse UniStart ima za cilj potaknuti studente na pronalaženje rješenja i ideja kod postavljenih izazova čime se potiče poduzetnički razvoj studenata. Studente se usmjerava i na organizaciju skupova na međunarodnoj razini pri čemu su 2022. studenti Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu zajedno s Fakultetom materijala, metalurgije i reciklaže u Košicama te studentskom sekcijom Hrvatskog društva kemijskih inženjera organizirali 3. Međunarodni ZORH susretu studenta sa znanstvenicima i stručnim djelatnicima iz industrije na temu zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj.

Istraživanja

Projekti
Sveučilišni odjel za studije mora, Kemijsko-tehnološki fakultet te tvrtka CENTAURUS d.o.o. sudjeluju u projektu BioProMedFood s ciljevima povećanja učinkovitosti prehrambenog lanca, produljenja roka trajanja lako kvarljive hrane iz mediteranskog podneblja te poboljšanje sigurnosti hrane. Sveučilišni odjel za studije mora također sudjeluje u projektu INNODAGNJA - inovativni, ekološki pristup uzgoju dagnje na konopima od recikliranih materijala uz eDNA barkodiranje i pasterizaciju konzumnih školjki s ciljem podizanja kvalitete i vrijednosti finalnog proizvoda te zaštita okoliša. Glavni cilj projekta je rješavanje najvećih izazova u proizvodnom ciklusu uzgoja dagnji koji će osigurati iznimno pozitivan utjecaj na industriju, te okolišno održivu proizvodnju. 

veučilišni odjel za studije mora sudjeluje i u projektu VALMEDALM - Valorization of Mediterranean AlMond orchards through the use of intercropping integrated strategies kojim će se pridonijeti usvajanju održivih i produktivnih poljoprivrednih sustava temeljenih na raznolikosti biljaka (međuusjeva u nasadima badema), povećanju prihoda poljoprivrednika i konkurentnosti malih proizvođača na mediteranskim tržištima. Aktivan je i projekt SEA FENNEL4MED - Innovative sustainable organic sea fennel (Crithmum maritimum L.) – based cropping systems to boost agrobiodiversity, profitability, circularity, and resilience to climate changes in Mediterranean small farms u kojem Kemijsko-tehnološki fakultet, Sveučilišni odjel za studije mora i Prirodoslovno-matematički fakultet istražuju različite ekotipove petrovca koji rastu na području Sredozemlja. Cilj projekta je uvesti nove i održive sustave ekološkog uzgoja petrovca, razviti nove i unaprijediti postojeće procese njegove prerade, te istražiti potencijal nusproizvoda. U projekt su uključena javna sveučilišta, znanstveni instituti, istraživačke organizacije, te uzgajivači i prerađivači petrovca. 

Društveni doprinos

Inovacijska podrška za tvrtke
Ured za transfer tehnologije Sveučilišta u Splitu podržava istraživače u procesu zaštite i komercijalizacije intelektualnog vlasništva i tvrtkama pruža podršku u pronalaženju partnera preko Europske poduzetničke mreže. Također, kao prepoznati centar HAMAG-BICRO agencije prati i savjetuje tvrtke u provedbi njihovih projekata dokazivanja inovativnog koncepta. U 2022. god. više od 150 sudionika sudjelovalo je na organiziranim edukacijama i radionicama, pružena je podrška 50 tvrtki i znanstvenika vezano za intelektualno vlasništvo, financiranju i prijavi inovacijskih projekata i širenju poslovanja, a tvrtke koje su sudjelovale na suorganiziranim poslovnim susretima održale su 45 međunarodnih sastanaka. Također, Sveučilište u Splitu koordinator je Bluediha - plavog digitalnog inovacijskog centra u području umjetne inteligencije (engl. artificial intelligence) i računala visokih performansi (engl. high performance computing) kojemu je glavni cilj digitalizacija tvrtki u regiji u području plave i zelene ekonomije s ciljem povećanja njihove kompetitivnosti i inovacijskog potencijala. U 2022. Bluedih je sudjelovao u provedbi projekta BOWI - Boosting digital innovation in Europe kojim se pruža poslovna i tehnološka potpora u provedbi 4 tehnološka eksperimenta malih i srednjih tvrtki iz naše regije. Ukupna je vrijednost projekata za tvrtke 240.000,00 eura. Osim toga, Bluedih je kroz projekt DIH-WORLD pružio podršku slovenskoj tvrtki SEAL-MART u digitalizaciji skladišta i povezivanju s web shopom. Ukupna vrijednost projekta je 90.000 eura. Sveučilište u Splitu također sudjeluje u projektu reinforcing SustainablE Actions, resilience, cooperation and harmonisation across and by the SEA-EU Alliance kojim će se ojačati znanstveno inovacijski kapaciteti SEA-EU alijanse kroz izradu zajedničke dugoročne strategije za istraživanje koja doprinosi održivom razvoju gospodarstva i društva, jačanje otpornosti i antifragilnosti alijanse te implementaciju tzv. co-design, co-create i co-delivering praksi s lokalnim dionicima.

Poslovanje

Znanstvena infrastruktura
U 2022. godini je u provedbi projekt Znanstveno-inovacijski centar Sveučilišta u Splitu - ZIC. Svrha samog projekta je stvaranje preduvjeta za uspostavu Znanstveno-inovacijskog centra u Splitu u sklopu Kampusa, čime bi se utjecalo na smanjenje trenutnih slabosti postojeće infrastrukture. Uspostava Znanstveno-inovacijskog centra Sveučilišta u Splitu bi osigurala kvalitetniju provedbu naprednih i primijenjenih istraživanja, sudjelovanje na konkurentnim projektima, stvaranje centara izvrsnosti, osnivanje novih spin-off tvrtki te poboljšanje suradnje s gospodarskim sektorom. Osim ZIC-a odvija se i projekt stavljanja u funkciju novoizgrađene nastambe za pokusne životinje na Sveučilištu u Splitu – NASTAMBA kojim je planirana izvedba niza građevinsko-tehničkih intervencija u prilagodbu i opremanje prostora nastambe za pokusne životinje, smještene u zgradi Medicinskog fakulteta, a koja je ključni resurs za provođenje fundamentalnih i primijenjenih biomedicinskih istraživanja za vlastite potrebe, ali i potrebe ostalih sastavnica Sveučilišta te širenje međunarodne znanstveno istraživačke suradnje s javnim i privatnim sektorom. Projektom se planira provesti i organizacijska reforma po smjernicama stručnjaka na tom području, a sve u sklopu organizacijske reforme Sveučilišta.

Infrastruktura za poduzetništvo
Sveučilište u Splitu u sklopu Ureda za transfer tehnologije sudjeluje u Enterprise Europe Network (Europska poduzetnička mreža) pružajući potporu za međunarodnu promociju i pronalazak partnera za prijavljivanje europskih projekata. Usluge EEN mreže specifično su kreirane za mlade i srednje poduzetnike (MSP), ali su dostupne i poslovnim institucijama, istraživačkim centrima te sveučilištima u cijeloj Europi. Projektom GEOBIZ koji okuplja 23 sveučilišna, poslovna i upravna partnera iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Moldavije i Crne Gore (partnerske zemlje) te Belgije, Hrvatske, Njemačke i Srbije (programske zemlje) jačaju se kapaciteti akademskih institucija radi boljeg odgovora na zahtjeve rastuće industrije geoinformatike. Sveučilište u Splitu sudjeluje i u projektu BLUEWBC koji se bavi obrazovanjem u pomorstvu proširenim na plavo gospodarstvo, koje uključuje i kompetencije u pomorskom turizmu i prilagođavanju tržištu, te kompetencije u inovacijama i poduzetništvu. 

Tvrtka UNIST TEHNOLOŠKI PARK d.o.o. je osnovana od strane Sveučilišta u Splitu s ciljem razvoja i vođenja poduzetničke infrastrukture te podrške diplomantima sveučilišta i drugim entuzijastima u samostalnom pokretanju svojih poduzetničkih ideja. 

Inkubator je za poduzetnike početnike, ali isto tako se tu nalaze i renomirane strane i domaće tvrtke kao što su MyBestBrends, GDI, GlovoApp, Yuganta Sun i MS2 energo kao i uredi poduzetničkog akceleratora Integral Structures, Splitsko-Dalmatinske Županije i Turističko-ugostiteljske škole u Splitu. Poduzetnički centar Split zajedno sa Studentskim poduzetničkim inkubatorom Ekonomskog fakulteta u Splitu nastavili su aktivnosti edukacije na temu socijalnog poduzetništva u sklopu projekta AktivniST s naglaskom na mlade i građanski aktivizam te organizacijom manifestacije Global Entrepreneurship Week Split koja služi za podizanje svijesti o poduzetništvu i inovacijama, te pokretanju startup-ova. Projektom NextGenMicrofluidics uspostavit će se održivi pružatelj otvorenih inovacija koji nudi usluge za razvoj i proizvodnju inovativnih i jeftinih mikrofluidnih sustava tvrtkama, od start-upa do velikih industrija.

Težnja ka povezivanju i boljoj suradnji između industrije i Sveučilišta u Splitu očituje se organizacijom različitih konferencija kao što je DUMP Days i 30. međunarodna znanstvena konferencija o softveru, telekomunikacijama i računalnim mrežama SoftCOM 2022.