Povjerenstvo za sveučilišnu literaturu (imenovano 31. listopada 2019. godine na mandat od četiri godine)

1. Prof. dr. sc. Dražen Derado, Ekonomski fakultet u Splitu

2. Prof. dr. sc. Lovre Krstulović - Opara, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

3. Izv. prof. dr. sc. Ina Reić Ercegovac, Filozofski fakultet u Splitu

4. Prof. dr. sc. Predrag Miščević, Falkultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu,

5. Prof. dr. sc. Anđelko Domazet, Katolički bogoslovni fakultet u Splitu

6. Prof. dr. sc. Marina Trgo, Kemijsko - tehnološki fakultet u Splitu

7. Prof. dr. sc. Nenad Rogulj, Kineziološki fakultet u Splitu

8. Prof. dr. sc. Neira Puizina - Ivić, Medicinski fakultet u Splitu

9. Izv. prof. dr. sc. Dinka Šago, Pravni fakultet u Splitu

10. Prof. dr. sc. Nikola Koceić - Bilan, Prirodoslovno - matematički fakultet u Splitu

11. Prof. dr. sc. Nenad Vulić, Pomorski fakultet u Splitu (Predsjednik)

12. Prof. dr. sc. Davorka Radica, Umjetnička akademija u Splitu

13. Prof. dr. sc. Josip Kasum, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti u Splitu

14. Prof. prim. dr. sc. Deni Karelović, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija u Splitu (zamjenik Predsjednika)

15. Doc. dr. sc. Zvjezdana Popović Perković, Sveučilišni odjel za studije mora u Splitu

16. Prof. dr. sc. Igor Jerković, prorektor za znanost i kvalitetu

17. Dr. sc. Goran Ćorluka, Sveučilišni odjel za stručne studije

18. Prof. dr. sc. Igor Jerković - prorektor za znanost i kvalitetu po funkciji

19. Doc. dr. sc. Snježana Braić - predstavnica PMFST-a umjesto prof. dr. sc. Nikole Koceić Bilana

 

U prilogu su odluke o imenovanju.