Katalozi opreme

UNIST ima potpuno opremljene prostorije sa znanstveno-istraživačkom opremom i pripadajuće laboratorije za pripremu.

U nastavku su katalozi dostupne opreme za komercijalizaciju:

Katalog Pomorskog fakulteta u Splitu

Katalog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu

Katalog Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu

 

U nastavku je katalog cjelokupne opreme Sveučilišta: 

 

Slika Naziv opreme Lokacija opreme Kontakt osoba Link
Modularni XRD uređaj Modularni XRD uređaj Kemijsko-tehnološki fakultet Detalji opreme
Plameni atomski apsorpcijski spektrofotometar AAS Perkin Elmer PinAAcle 900F Plameni atomski apsorpcijski spektrofotometar AAS Perkin Elmer PinAAcle 900F Kemijsko-tehnološki fakultet Detalji opreme
Klavir Yamaha C-3 studio koncertni Klavir Yamaha C-3 studio koncertni Umjetnička akademija Detalji opreme
Invertni fluorescencijski mikroskop, Zeiss, Axio Observer 7 KMAT Invertni fluorescencijski mikroskop, Zeiss, Axio Observer 7 KMAT Mediteranski institut za istraživanje života Detalji opreme
Nautički simulator: Navi-trainer professional 5000 – NTPRO 5000-5,3 modul remorkera Nautički simulator: Navi-trainer professional 5000 – NTPRO 5000-5,3 modul remorkera Pomorski fakultet Detalji opreme
Tekućinski kromatograf visoke učinkovitosti opremljen detektorom s poljem dioda (HPLC-DAD) Tekućinski kromatograf visoke učinkovitosti opremljen detektorom s poljem dioda (HPLC-DAD) Kemijsko-tehnološki fakultet Detalji opreme
Uređaj za određivanje dušika po Kjeldahlu Uređaj za određivanje dušika po Kjeldahlu Kemijsko-tehnološki fakultet Detalji opreme
Ionski kromatograf 761 Compact IC Ionski kromatograf 761 Compact IC Kemijsko-tehnološki fakultet Detalji opreme
Bioreaktor Sartorius Stedim Biostat Bioreaktor Sartorius Stedim Biostat Kemijsko-tehnološki fakultet Detalji opreme
Uređaj za ispitivanje mehaničkih svojstava materijala/ Univerzalna mehanička kidalica Uređaj za ispitivanje mehaničkih svojstava materijala/ Univerzalna mehanička kidalica Kemijsko-tehnološki fakultet Detalji opreme

Za više detalja o potencijalnim primjenama kontaktirajte nas putem obrasca ili direktno putem e-maila ili telefona: +38521566881.