Uređaj za određivanje dušika po Kjeldahlu

Uređaj za određivanje dušika po Kjeldahlu

Određivanje koncentracije dušika po Kjeldahlu u prirodnim i otpadnim vodama.

Primjena

Određivanje koncentracije dušika po Kjeldahlu u prirodnim i otpadnim vodama.

Dodatne informacije

Tehničke značajke

➤ Kjeldahl uređaji sastoje se od tri komponente:

jedinice za digestiju,
uređaj za destilaciju vodenom parom,
odsisni sustav - neutralizator para (Scrubber).