Uređaj za ispitivanje mehaničkih svojstava materijala/ Univerzalna mehanička kidalica

Uređaj za ispitivanje mehaničkih svojstava materijala/ Univerzalna mehanička kidalica

Primjena

Univerzalna kidalica služi za određivanje osnovnih mehaničkih svojstava materijala u područjima istraživanja i razvoja, kontrole kvalitete materijala i kontrole proizvoda. 

Na mehaničkoj kidalici provodi se statički vlačni pokus kojim se određuje ponašanje materijala pri jednoosnom statičkom vlačnom naprezanju. Metodom se određuju osnovna mehanička svojstva materijala kao što su granica razvlačenja, vlačna čvrstoća, istezljivost i suženje.

Dodatne informacije

Tehničke značajke

➤ Min. nazivna snaga i ispitna ćelija za silu 20 kN;

➤ Ispitna brzina 0,001 mm/min;

➤ Max. brzina vraćanja u početni položaj 1200 mm/min;

➤ Alat za savijanje u 3 točke i ispitivanje trenja plastičnih folija;

➤ Vrsta pogona – elektromehanička statika.