Katalozi opreme

UNIST ima potpuno opremljene prostorije sa znanstveno-istraživačkom opremom i pripadajuće laboratorije za pripremu.

U nastavku su katalozi dostupne opreme za komercijalizaciju:

Katalog Pomorskog fakulteta u Splitu

Katalog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu

Katalog Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu

 

U nastavku je katalog cjelokupne opreme Sveučilišta: 

 

Slika Naziv opreme Lokacija opreme Kontakt osoba Link
Analizator kvalitete električne energije  Fluke ST435-II Analizator kvalitete električne energije Fluke ST435-II Sveučilišni odjel za stručne studije Detalji opreme
Razvojni sustav MicroLabBox (dSpace) Razvojni sustav MicroLabBox (dSpace) Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Detalji opreme
Razvojni sustav DS1103 (dSpace) Razvojni sustav DS1103 (dSpace) Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Detalji opreme
Analizator snage Norma 4000 (Fluke) Analizator snage Norma 4000 (Fluke) Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Detalji opreme
Sustav LARA 100 Power Box (Perun Technologies) Sustav LARA 100 Power Box (Perun Technologies) Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Detalji opreme
Programabilni istosmjerni izvor 62050H-600S (Chroma ATE) Programabilni istosmjerni izvor 62050H-600S (Chroma ATE) Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Detalji opreme
Mjerni član momenta TM308 (Magtrol S.A.) Mjerni član momenta TM308 (Magtrol S.A.) Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Detalji opreme
Liofilizator FreeZone 2.5L -50°C Benchtop Liofilizator FreeZone 2.5L -50°C Benchtop Kemijsko-tehnološki fakultet Detalji opreme
Autoklav PHCBI - MLS-3781L-PE Autoklav PHCBI - MLS-3781L-PE Sveučilišni odjel za studije mora Detalji opreme
PHCBI mikrobiološki hlađeni inkubator PHCBI mikrobiološki hlađeni inkubator Sveučilišni odjel za studije mora Detalji opreme

Za više detalja o potencijalnim primjenama kontaktirajte nas putem obrasca ili direktno putem e-maila ili telefona: +38521566881.