Katalozi opreme

UNIST ima potpuno opremljene prostorije sa znanstveno-istraživačkom opremom i pripadajuće laboratorije za pripremu.

U nastavku su katalozi dostupne opreme za komercijalizaciju:

Katalog Pomorskog fakulteta u Splitu

Katalog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu

Katalog Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu

 

U nastavku je katalog cjelokupne opreme Sveučilišta: 

 

Slika Naziv opreme Lokacija opreme Kontakt osoba Link
Plinski kromatograf GC-MS/MS Plinski kromatograf GC-MS/MS Kemijsko-tehnološki fakultet Detalji opreme
Plinska kromatografija sa spektrometrijom masa (GC-MS) Plinska kromatografija sa spektrometrijom masa (GC-MS) Kemijsko-tehnološki fakultet Detalji opreme
PAL autosampler PAL autosampler Kemijsko-tehnološki fakultet Detalji opreme
Tekućinski kromatograf vrlo visoke učinkovitosti spregnut sa spektrometrom masa s trostrukim kvadrupolom (UHPLC-DAD-MS/MS) Tekućinski kromatograf vrlo visoke učinkovitosti spregnut sa spektrometrom masa s trostrukim kvadrupolom (UHPLC-DAD-MS/MS) Kemijsko-tehnološki fakultet Detalji opreme
Uređaj za automatsku ekstrakciju krutih i polukrutih uzoraka otapalom Uređaj za automatsku ekstrakciju krutih i polukrutih uzoraka otapalom Kemijsko-tehnološki fakultet Detalji opreme
Linija za ekstrudiranje Linija za ekstrudiranje Kemijsko-tehnološki fakultet Detalji opreme
Linija za injekcijsko prešanje Linija za injekcijsko prešanje Kemijsko-tehnološki fakultet Detalji opreme
UV-Vis-NIR spektrofotometar UV-Vis-NIR spektrofotometar Kemijsko-tehnološki fakultet Detalji opreme
FT/IR spektrometar s IR mikroskopom FT/IR spektrometar s IR mikroskopom Kemijsko-tehnološki fakultet Detalji opreme
Uređaj za termogravimetrijsku analizu s dodatkom za povezivanje s FTIR uređajem Uređaj za termogravimetrijsku analizu s dodatkom za povezivanje s FTIR uređajem Kemijsko-tehnološki fakultet Detalji opreme

Za više detalja o potencijalnim primjenama kontaktirajte nas putem obrasca ili direktno putem e-maila ili telefona: +38521566881.