Ionski kromatograf 761 Compact IC

Ionski kromatograf 761 Compact IC

Određivanje koncentracija kationa i aniona u vodenim uzorcima.

Primjena

Određivanje koncentracija kationa i aniona u vodenim uzorcima.

Dodatne informacije

Tehničke značajke

➤ Ionski kromatograf sastoji se od 4 komponente:

kolone za je za razdvajanje iona,
peristaltičke pumpe,
supresora,
konduktometrijskog detektora.