Nastamba za pokusne životinje

Nastamba za pokusne životinje Sveučilišta u Splitu osnovana je prije 15 godina s ciljem podrške razvoja eksperimentalnih znanosti iz biomedicinskog i prirodoslovnog područja na nivou čitavog Sveučilišta što je predstavljalo jedan od prvih koraka u funkcionalnoj integraciji Sveučilišta. UNESCO uvrštava nastambe za pokusne životinje u temeljnu znanstvenu infrastrukturu svake zemlje, što kazuje da je poticanje razvoja takvih ustrojbenih jedinica od nacionalnog interesa. Uzevši u obzir da Nastamba predstavlja jedinu takvu znanstvenu jedinicu za južni dio Republike Hrvatske kojem gravitiraju istraživači i institucije iz dijela regije (područje izvan RH), razvoj i nesmetano funkcioniranje Nastambe od vitalnog je značaja za razvoj eksperimentalne znanosti na ovom području.

Postojanje nastambe za pokusne životinje po uzoru na najbolje svjetske znanstvene centre dugoročno će dovesti do povećanja potencijala za inovacije što generalno doprinosi gospodarskom rastu i razvoju. Kao ishod povećanog istraživačkog potencijala očekuju se rezultati koji imaju pozitivan odjek u smislu očuvanja ljudskog zdravlja (prognostička, dijagnostička i terapijska komponenta) koji osim društvene vrijednosti imaju i velik ekonomski potencijal kroz razne modele komercijalizacije i iskorištavanja rezultata istraživanja. 


Postupak za pokretanje dobivanja odobrenja projekta za provođenje pokusa na životinjama

Dobrobit životinja u pokusima i provođenje pokusa na životinjama u RH regulirani su Zakonom o zaštiti životinja i Pravilnikom o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe

Prije početka pokusa obavezno je ishoditi odobrenje za pokus koje izdaje Ministarstvo poljoprivrede. Postupak za pokretanje dobivanja odobrenja: 

  • ispuniti obrazac Zahtjev za odobrenje projekta (ažurirani zahtjev na stranicama Uprave za veterinarstvo Ministarstva poljoprivrede);
  • Zahtjev za odobrenje projekta zajedno s popratnim dopisom u elektroničkom obliku poslati Povjerenstvu za dobrobit životinja Sveučilišta u Splitu;
  • Povjerenstvo će razmotriti predmet te donijeti mišljenje ili uputiti zahtjev za nadopune (ukoliko je potrebno);
  • predmet se upućuje Ministarstvu poljoprivrede na ocjenu, zajedno s popratnom dokumentacijom: Mišljenje povjerenstva za dobrobit životinja, Mišljenje stručnjaka za dobrobit životinja, Ne tehnički sažetak unesen u bazu Alures, (napomena: dokumentacija se prije slanja Ministarstvu treba protokolirati u protokolu Sveučilišta);
  • Ministarstvo poljoprivrede, nakon razmatranja predmeta, izdaje odobrenje za pokuse (ukoliko je potrebno prethodi zahtjev za nadopunu projekta – u tome slučaju rok za slanje nadopune Ministarstvu je 30 dana od dobivanja zahtjeva za nadopunu).

Korisni linkovi: 

Mrežna stranica Nastambe na MEFST

Dobra laboratorijska praksa

Standardni operativni postupci u laboratoriju