Katalozi opreme

UNIST ima potpuno opremljene prostorije sa znanstveno-istraživačkom opremom i pripadajuće laboratorije za pripremu.

U nastavku su katalozi dostupne opreme za komercijalizaciju:

Katalog Pomorskog fakulteta u Splitu

Katalog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu

Katalog Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu

 

U nastavku je katalog cjelokupne opreme Sveučilišta: 

 

Slika Naziv opreme Lokacija opreme Kontakt osoba Link
Sustav za kvantifikaciju bakterijskih stanica (QUANTOM) Sustav za kvantifikaciju bakterijskih stanica (QUANTOM) Prirodoslovno-matematički fakultet Detalji opreme
Sustav za gel-elektroforezu u pulsirajućem polju (PFGE) Sustav za gel-elektroforezu u pulsirajućem polju (PFGE) Prirodoslovno-matematički fakultet Detalji opreme
Sustav za izoelektrično fokusiranje s programom za analizu 2-D gelova Sustav za izoelektrično fokusiranje s programom za analizu 2-D gelova Prirodoslovno-matematički fakultet Detalji opreme
Čitač mikrotitarskih pločica Čitač mikrotitarskih pločica Prirodoslovno-matematički fakultet Detalji opreme
Protočni citometar Protočni citometar Prirodoslovno-matematički fakultet Detalji opreme
Sekvencer Ilumina NextSeq 550 Sekvencer Ilumina NextSeq 550 Prirodoslovno-matematički fakultet Detalji opreme
Sekvencer Ilumina iSeqTM 100 Sekvencer Ilumina iSeqTM 100 Prirodoslovno-matematički fakultet Detalji opreme
Transmisijski elektronski mikroskop (TEM) Transmisijski elektronski mikroskop (TEM) Prirodoslovno-matematički fakultet Detalji opreme
Pretražni elektronski mikroskop (FEG-SEM) Pretražni elektronski mikroskop (FEG-SEM) Prirodoslovno-matematički fakultet Detalji opreme
Svjetlosni binokularni mikroskop Leica DM3000 Svjetlosni binokularni mikroskop Leica DM3000 Prirodoslovno-matematički fakultet Detalji opreme

Za više detalja o potencijalnim primjenama kontaktirajte nas putem obrasca ili direktno putem e-maila ili telefona: +38521566881.