Katalozi opreme

UNIST ima potpuno opremljene prostorije sa znanstveno-istraživačkom opremom i pripadajuće laboratorije za pripremu.

U nastavku su katalozi dostupne opreme za komercijalizaciju:

Katalog Pomorskog fakulteta u Splitu

Katalog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu

Katalog Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu

 

U nastavku je katalog cjelokupne opreme Sveučilišta: 

 

Slika Naziv opreme Lokacija opreme Kontakt osoba Link
Nadzorna dalekometna termovizijska kamera (Optical+IR, Rotacija) Nadzorna dalekometna termovizijska kamera (Optical+IR, Rotacija) Pomorski fakultet Detalji opreme
Analizator ispušnih plinova brodskih dizelskih motora Analizator ispušnih plinova brodskih dizelskih motora Pomorski fakultet Detalji opreme
Dijagnostička oprema za indiciranje tlakova u cilindrima brodskih motora Dijagnostička oprema za indiciranje tlakova u cilindrima brodskih motora Pomorski fakultet Detalji opreme
ID-Mobilni logger s GSM/GRRS za prijenos podataka porivnog stroja ID-Mobilni logger s GSM/GRRS za prijenos podataka porivnog stroja Pomorski fakultet Detalji opreme
Spektrofotometar za mjerenje koncentracije NOx u zraku Spektrofotometar za mjerenje koncentracije NOx u zraku Pomorski fakultet Detalji opreme
Sustav za automatiku Sustav za automatiku Pomorski fakultet Detalji opreme
Sustav za električne strojeve Sustav za električne strojeve Pomorski fakultet Detalji opreme
Termovizijska kamera Testo Termovizijska kamera Testo Pomorski fakultet Detalji opreme
Uređaj za ispitivanje polimernih i konvencionalnih kliznih ležajeva Uređaj za ispitivanje polimernih i konvencionalnih kliznih ležajeva Pomorski fakultet Detalji opreme
LC/MS QTOF maseni spektrometar LC/MS QTOF maseni spektrometar Prirodoslovno-matematički fakultet Detalji opreme

Za više detalja o potencijalnim primjenama kontaktirajte nas putem obrasca ili direktno putem e-maila ili telefona: +38521566881.