Katalozi opreme

UNIST ima potpuno opremljene prostorije sa znanstveno-istraživačkom opremom i pripadajuće laboratorije za pripremu.

U nastavku su katalozi dostupne opreme za komercijalizaciju:

Katalog Pomorskog fakulteta u Splitu

Katalog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu

Katalog Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu

 

U nastavku je katalog cjelokupne opreme Sveučilišta: 

 

Slika Naziv opreme Lokacija opreme Kontakt osoba Link
Uređaj za termogravimetrijsku analizu Uređaj za termogravimetrijsku analizu Kemijsko-tehnološki fakultet Detalji opreme
FT-IR spektrofotometar FT-IR spektrofotometar Kemijsko-tehnološki fakultet Detalji opreme
Diferencijalni pretražni kalorimetar Diferencijalni pretražni kalorimetar Kemijsko-tehnološki fakultet Detalji opreme
Sustav za pripravu, njegovanje i karakterizaciju mortova Sustav za pripravu, njegovanje i karakterizaciju mortova Kemijsko-tehnološki fakultet Detalji opreme
Mikrovaga Mikrovaga Kemijsko-tehnološki fakultet Detalji opreme
Analitička vaga na pet decimala Analitička vaga na pet decimala Kemijsko-tehnološki fakultet Detalji opreme
Raman spektrometar Raman spektrometar Kemijsko-tehnološki fakultet Detalji opreme
Viskozimetar Viskozimetar Kemijsko-tehnološki fakultet Detalji opreme
Višekanalni čitač mikrotitarskih pločica Synergy HTX SL1FA Višekanalni čitač mikrotitarskih pločica Synergy HTX SL1FA Kemijsko-tehnološki fakultet Detalji opreme
Motic mikroskope B1 advanced series Motic mikroskope B1 advanced series Kemijsko-tehnološki fakultet Detalji opreme

Za više detalja o potencijalnim primjenama kontaktirajte nas putem obrasca ili direktno putem e-maila ili telefona: +38521566881.