Tekućinski kromatograf visoke učinkovitosti opremljen detektorom s poljem dioda (HPLC-DAD)

Tekućinski kromatograf visoke učinkovitosti opremljen detektorom s poljem dioda (HPLC-DAD)

Primjena

Tekućinski kromatograf visoke učinkovitosti opremljen detektorom s poljem dioda (HPLC-DAD UltiMate 3000 SD, ThermoScientific). Tipična primjena ovakvog sustava je u području farmaceutskih analiza, analiza hrane i pića, kozmetičkih proizvoda, kao i kod analiza u svrhu zaštite okoliša te za znanstvena istraživanja. Pruža se mogućnost izvođenja kvalitativnih i kvantitativnih mjerenja i analiza. Ovakav sustav se može koristiti za razne aplikacije: od razvoja metoda do rutinskih analiza. 

Dodatne informacije

Tehničke značajke

Sustav čine:

➤ Kvarterna pumpa (do 4 otapala, aktivno otplinjavanje), radni tlak: do 600 bar;

➤ Termostatirani automatski injektor, volumen injektiranja: od 1 mL do 100 µL, temp. raspon: od 5°C do 45°C;

➤ Termostatirani prostor za kolonu, temp. raspon: od 5°C do 80°C;

➤ Detektor s poljem dioda (DAD), raspon valnih duljina: od 190 nm do 800 nm;

➤ Instrumentom se upravlja pomoću računalnog programa Chromeleon koji ujedno služi i za obradu mjerenjima dobivenih podataka.