Postupci nabave Sveučilišta u Splitu

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu ponuda Status
Sveučilište u Splitu
2017/S 0F2-0018970
Namještaj: 1. grupa predmeta nabave - Razni namjestaj
9/15/2017 05.10.2017. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
2017/S 0F2-0011085
Osobna računala
6/6/2017 27.06.2017. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2017/S 0F2-0008398
Osobna računala
5/3/2017 23.05.2017. postupci u tijeku
Sveučilište u Splitu
2016/S 002-0027728
Tiskanje i distribucija UNIVERSITASA – hrvatske sveučilišne novine
12/13/2016 10.01.2017. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2016/S 002-0026479
Uredski namještaj
11/28/2016 20.12.2016. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2016/S 002-0015315
Osobna računala
7/11/2016 29.07.2016. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2016/S 002-0014444
Uredski namještaj za zgradu 3 fakulteta
7/1/2016 21.7.2016 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2016/S 002-0014456
Namještaj za laboratorije
7/1/2016 21.7.2016 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2016/S002-0014481
Školski namještaj
7/1/2016 21.7.2016 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2016/S002-0015315
Osobna računala
7/11/2016 29.7.2016 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2016/S 002-0005909
Namještaj za zgradu 3 fakulteta
3/18/2016 27.04.2016 poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
2015/S 002-0039053
Namještaja za amfiteatre
12/22/2015 13.01.2016 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2015/S 002-0038714
UNIVERSITAS – hrvatske sveučilišne novine
12/18/2015 11.01.2016 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2015/S 002-0035978
Oprema i komponenti za nadogradnju infrastrukture, (fantomska) glava; Set za širokopojasno mjerenje dielektričnih parametara tkiva Osciloskop za mjerenje dielektričnih parametara tkiva. RF senzor snag
11/17/2015 14.12.2015 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2015/S 002-0035902
Wafer i supstrat CMOS čipova
11/16/2015 07.12.2015 sklopljeni ugovori
First2345681011