Postupci nabave Sveučilišta u Splitu

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu ponuda Status
Sveučilište u Splitu
2019/S 0F2-0019170
Usluga savjetovanja u provedbi javne nabave projekta KK.01.1.1.02.0018
5/8/2019 10.06.2019. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2019/S 0F2-0001644
Difraktometar - XRD modularni sustav
1/18/2019 19.02.2019. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2019/S 0F2-0001248
Sustav za masenu kromatografiju
1/14/2019 12.02.2019. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2019/S 0F2-0000968
Zeta potenciometar
1/11/2019 08.02.2019. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
15.02.2019.
Termoforeza
1/8/2019 15.02.2019. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
2018/S 0F2-0029969
Uređaj za ispitivanje mehaničkih svojstva materijala
10/29/2018 16.11.2018. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2018/S 0F2-0029856
UNIVERSITAS – hrvatske sveučilišne novine
10/29/2018 16.11.2018. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2018/S 0F2-0029713
Software za provedbu organizacijske reforme
10/26/2018 15.11.2018. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2018/S 0F2-0027664
Namještaj
10/9/2018 29.10.2018. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2018/S 0F2-0027640
Simulatori
10/9/2018 05.11.2018. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2018/S 0F2-0027574
Uređaj za znanstveno-istraživačka ispitivanja polimernih kliznih ležajeva
10/9/2018 20.11.2018. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
2018/S 0F2-0026512
Uređaji za istraživanje optičkih svojstava uzoraka
10/1/2018 29.10.2018. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2018/S 0F2-0026014
Usluge izrade projektne dokumentacije za pripremu projekta u sklopu programa Obzor 2020
9/24/2018 12.10.2018. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2018/S 0F2-0024548
Uređaji za karakterizaciju uzoraka i mehaničku obradu materijala
9/12/2018 10.10.2018. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2018/S 0F2-0024145
Rekonstrukcija studentskog doma Bruno Bušić u Splitu
9/10/2018 09.10.2018. sklopljeni ugovori
123468910Last