Postupci nabave Sveučilišta u Splitu

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu ponuda Status
Sveučilište u Splitu
N-16-M-148735-141211
Usluga tiskanja i distribucije
12/15/2011 21.12.2011. do 09:00h sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
N-02-V-108319-010311
Opremanje namještajem "Zgrade Tri fakulteta" na području sveučilišnog kampusa Visoka u Splitu
3/2/2011 18.04.2011. u 12:00 h sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
N-16-M-106477-170211
Opskrba električnom energijom prostora Sveučilišta u Splitu
2/18/2011 23.02.2011. u 09:00h sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
N-16-M-100795-110111
Usluga tiskanja i distribucije
1/12/2011 27.01.2011. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
N-02-V-135733-230910
Usluge davanja kredita
9/24/2010 15.10.2010. do 10:00h poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
N-16-M-105661-160210
Usluge mobilne telefonije
2/17/2010 26.02. 2010. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
N-16-M-105407-150210
Studentski indeksi
2/16/2010 22.02.2010. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
N-16-M-153007-181209
Usluga tiskanja i distribucije
12/21/2009 08.01.2010. sklopljeni ugovori
First2345678911