Postupci nabave Sveučilišta u Splitu

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu ponuda Status
Sveučilište u Splitu
PP/02/2020
Oprema laboratorija za pripremu i obradu biološkog materijala
12/10/2020 23.12.2020. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
MV/06/2020
Ultrazvučni radar
12/10/2020 14.01.2021. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
VV/9/2020-A
Računala i računalna oprema - nabava 1. grupe predmeta nabave - Računala
11/24/2020 08.01.2021. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
MV/16/2020-A
Potrošni laboratorijski materijal
10/23/2020 13.11.2020. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
VV/14/2020
Računalna oprema - nabava 1. grupe predmeta nabave -Računalna oprema za potrebe projekta Zgrada Tri fakulteta
10/21/2020 23.11.2020. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
VV/12/2020-A
Oprema laboratorija za pripremu i obradu biološkog materijala - ponovljeni postupak za 5. grupu predmeta nabave- Oprema za pripremnu obradu životinjskog materijala.
10/20/2020 20.11.2020. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
VV/13/2020-A
Računalna i laboratorijska oprema
10/20/2020 20.11.2020. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
VV/3/2020
Sustav za pripravu i karakterizaciju polimera
9/25/2020 27.10.2020. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
MV/5/2020
Ultracentrifuga za razdvajanje čestica
9/25/2020 15.10.2020. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
MV/16/2020
Potrošni laboratorijski materijal
9/22/2020 13.10.2020. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
VV/5/2020
Laboratorijski uređaji
9/4/2020 11.10.2020. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
VV/6/2020
Mikroskopi, sučelja i oprema za pripravu uzoraka
8/24/2020 15.12.2020. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
MV/1/2020
Rekonstrukcija potkrovlja
8/13/2020 03.09.2020. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
VV/2/2020-A
Laboratorijski namještaj
7/7/2020 12.08.2020. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
VV/13/2020
Računalna i laboratorijska oprema
7/3/2020 12.08.2020. poništeni postupci
135678910Last