Postupci nabave Sveučilišta u Splitu

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu ponuda Status
Sveučilište u Splitu
2012/S 002-0086304
Osobna računala s operativnim sustavom
11/30/2012 20.12.2012. do 09:00 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 002-0082043
Tiskanje i distribucija sveučilišnog lista "UNIVERSITAS"
11/20/2012 10.12.2012 u 11:00 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 003-0059200
Dodatna usluga stručnog nadzora i konzaltinga (za sve vrste radova) nad izvođenjem dodatnih radova na izgradnji objekta "Studentski dom i studentski centar" na području sveučilišnog kampusa Visoka u S
9/12/2012 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 003-0057611
Dodatni radovi prilikom izvođenja radova na objektu "Studentski dom i studentski centar" na području sveučilišnog kampusa Visoka u Splitu
9/6/2012 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 003-0043058
Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju zgrade Umjetničke akademije. Prostorna jedinica 4 na području sveučilišnog kampusa Visoka u Splitu, arhitektonski projektanski nadzor prilikom izvo
7/20/2012 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 002-0041577
Projektori i platna za projekciju
7/17/2012 06.08.2012. u 11:00 sati sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 002-0040634
Školske ploče
7/13/2012 02.08.2012. u 11:00 sati sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 003-0039978
1. faza rekonstrukcije građevine Kopilica 5, Split, dodatni radovi
7/12/2012 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 002-0033586
Školski namještaj
6/21/2012 12.07.2012. u 11:00 sati sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 003-0029714
Dodatna usluga stručnog nadzora i konzaltinga (za sve vrste radova) nad izvođenjem dodatnih radova na izgradnji "Zgrade Tri fakulteta" na po području sveučilišnog kampusa Visoka u Splitu
6/13/2012 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 002-0026898
Usluge mobilne telefonije
6/4/2012 26.06.2012. u 12:00 sati sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 003-0021911
Dodatni radovi prilikom izvođenja radova na izgradnji "Zgrade Tri fakulteta" na području sveučilišnog kampusa Visoka u Splitu
5/21/2012 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 002-0019334
Opskrba električnom energijom
5/14/2012 04.06.2012. u 12:00 sati sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 002-0016314
2. faza rekonstrukcije građevine Kopilica 5, Split
5/3/2012 23.05.2012. u 14:00 sati sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 003-00/0013097
Nepredviđeni radovi 1. faze rekonstrukcije građevine Kopilica 5, Split
4/23/2012 sklopljeni ugovori
First234567810