Psihološko savjetovalište

Psihološko savjetovalište organizira savjetodavne i edukativne aktivnosti kojima je cilj ponuditi pomoć i podršku studentima u rješavanju osobnih teskoća, povećanju efikasnosti studiranja i unaprjeđenju kvalitete života. Prevladavaju aktivnosti individualnog savjetovanja studenata koji se javljaju zbog problema vezanih uz akademsko postignuće i prilagodbu, teskoća u interpersonalnim odnosima, negativnih emocionalnih stanja i sl.

Kontakt:

021 541 951
savjetovanje@ffst.hr