Pravno savjetovalište

Pravno savjetovalište pruža primarnu pravnu pomoć, besplatne pravne savjete i informacije. Bavi se obiteljskim, građanskim, ovršnim, radnim i upravnim pravom.
Tko ne moze ostvariti pravnu pomoć može se obratiti klinici: ukoliko podnositelj ne raspolaže dovoljnim znanjem i sposobnošću, ukoliko pravna pomoć nije osigurana ili podneseni zahtjev nije očito neosnovan, zbog materijalnih (ne)prilika.

Kontakt:

021 393 591
info.pravnaklinika@gmail.com