Cilj Sveučilišnog centra za savjetovanja studenata je koordiniranje i osiguravanje sustavnog pružanja podrške studentima Sveučilišta u Splitu u okviru akademskog, karijernog i osobnog savjetovanja i usmjeravanja te drugim potrebnim područjima podrške, a kako bi se osnažilo studente za uspješno studiranje i svladavanje akademskih obveza te ih podučilo životnim i poslovnim vještinama čime bi se omogućio puni razvoj akademskih potencijala, povećala učinkovitost i završnost studiranja te njihova zapošljivost i konkurentnost na tržištu rada.

Sve usluge Sveučilišnog centra za savjetovanja studenata su besplatne za sve njegove korisnike.

voditelj Centra:
dr.sc. Goran Kardum
Goran.Kardum@ffst.hr

Centri za savjetovanje

 

  • FACEBOOK:

         https://www.facebook.com/Centar-za-savjetovanje-studenata-Sveu%C4%8Dili%C5%A1te-u-Splitu-1051180704925853/

...