University Green Digital Hub

Trajanje projekta: 01.10. 2022. – 30.09.2024.

Program financiranja: Erasmus+

Opis projekta: Studentima su potrebne digitalne, zelene i poduzetničke (DGE) vještine sa svrhom što bolje pripreme za poslove sutrašnjice. Usvojenim vještinama ostvaruje se konkurentnost na tržištu rada i time doprinosi zajedničkom cilju digitalne i zelene tranzicije društva. Sveučilišno osoblje, profesori, istraživači trebali bi u svojim nastavnim materijalima usvojiti i razviti DGE principe kako bi studentima mogli pružiti potrebne vještine koje će u budućnosti pridonijeti  boljoj digitalnoj transformaciji sveučilišta.

Cilj projekta: Projektom će se oformiti  University Green Digital HUB koji za cilj ima razviti i unaprijediti digitalne, zelene i poduzetničke (DGE) vještine studenata, osoblja i sveučilišnih STARTUP-ova kroz nadograđene DGE programa i programe podrške STARTUP-ovima u zelenim i digitalnim inovacijama.

Ukupna vrijednost projekta: 250.000,00 Eura

Voditeljica projekta: Lana Ugričić