HiG

Studij Hotelijerstvo i gastronomija

Sveučilište u Splitu u svojoj se strategiji razvoja odlučilo neke svoje studijske programe dislocirati, pa je tako studij Hotelijerstvo i gastronomija smjestilo u Makarsku. Makarska kao sjedište ovog studija bila je iz više razloga logičan izbor, a ponajprije zbog činjenice da je Makarska sa širom okolicom jedno od naših najrazvijenijih turističkih područja. U Makarskoj i njezinoj okolici smješteni su brojni hoteli visoke kategorije koji zajedno s kompletnom turističkom ponudom privlače turiste iz cijeloga svijeta. Na taj se način studentima pruža prilika studirati i učiti od najboljih stručnjaka u ambijentu visokih turističkih mogućnosti i jednako tako visokih turističkih zahtjeva. Uz to je Makarska grad iznimne ljepote koji može studentu pružiti brojne druge sadržaje za upotpunjavanje studentskog života.

Preddiplomski sveučilišni studij Hotelijerstvo i gastronomija, jednako kao i njegov nastavak na diplomskoj razini, u prvom je redu pokrenut s nakanom da upotpuni studijsku ponudu Sveučilišta u Splitu. Pritom su se posebice imale u vidu rastuće potrebe hrvatskog turizma za stručnjacima koji bi se svojim znanjem uspješno nosili s inozemnom konkurencijom. Studiji, preddiplomski i diplomski, koncipirani su po uzoru na najprestižnije studije hotelijerstva i gastronomije u svijetu, pri čemu se posebna pažnja pridavala, kako stjecanju respektabilnih teorijskih znanja tako i stjecanju praktičnih znanja i vještina.

Sveučilišni studij Hotelijerstvo i gastronomija samostalni je studij u sastavu Sveučilišta u Splitu. Ovaj sveučilišni studij izvodi se kao preddiplomski i diplomski sveučilišni studij. Preddiplomski sveučilišni studij traje tri godine, a njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova.  Diplomski sveučilišni studij koji traje dvije godine, a njegovo nastavno opterećenje iznosi 120 ECTS bodova. Prva generacija studenta na preddiplomski sveučilišni studij upisana je akademske godine 2019./2020., dok će se prva generacija studenata na diplomskoj razini studija upisati akademske godine 2022./2023.

Jedna od ključnih karakteristika i osobitosti obaju studija predmet je Stručna praksa koji je studijskim programom predviđen na svakoj godini studija. Predmet se izvodi na stvarnom radnom mjestu u hotelskim, ugostiteljskim i turističkim poduzećima i ustanovama, odnosno našim nastavnim bazama. Uvodni dio predmeta, odnosno njegov teorijski dio, izvode sveučilišni nastavnici, dok u većem dijelu studenti na konkretnom radnom mjestu uz nadzor stručnjaka iz prakse obavljaju konkretne radne zadatke. Na prvoj godini preddiplomskog studija stručna praksa povezana je s recepcijom i recepcijskim poslovanjem, na drugoj s poslovima upravljanja hranom i pićem, dok se na trećoj godini student obučava upravljanju specifičnim poslovima, procesima ili događajima u području hotelijerstva i gastronomije. Na diplomskom studiju stručna praksa usmjerena je na usvajanje menadžerskih znanja i vještina.

Studij Hotelijerstvo i gastronomija, kao preddiplomski tako i diplomski, posebnu pažnju pridaje radu u malim skupinama, što potvrđuje činjenica da se na prvu godinu jednog i drugog studija upisuje samo 30 studenata. Također se drži značajnim da studijski programi ovih studija sadrže brojne izborne predmete, tako da se student može svojim izborom usmjeriti u pravcu svojih stručnih preferencija u području hotelijerstva i gastronomije. S obzirom da na hrvatsko turističko tržište u visokom postotku dolaze strani turisti, držimo da je posebna vrijednost ovih studijskih programa sadržana u činjenici da studenti mogu studirati čak tri strana jezika, počevši od engleskog jezika kao obveznog, do njemačkog i talijanskog jezika kao izbornih predmeta.

Završetkom preddiplomskog, odnosno diplomskog sveučilišnog studija Hotelijerstvo i gastronomija student može birati između zaposlenja i nastavka studija. Kada je riječ o zaposlenju važno je istaknuti da se student, s obzirom na karakter studija i određene kompetencije koje student stječe, može natjecati na brojna radna mjesta za koja se zahtijeva završen preddiplomski, odnosno diplomski studij u području hotelijerstva i gastronomije. To na određeni način potvrđuju i organizacije u kojima studenti ovih studija obavljaju praksu i koje nakon završene prakse studentima nude mogućnost honorarnog angažmana, odnosno zaposlenja nakon završetka studija. Studenti ovih studija također mogu, s obzirom na usvojena teorijska znanja, neposredno nakon njegova završetka nastaviti svoje školovanje na diplomskoj, odnosno poslijediplomskoj razini studija.