HiG

Preddiplomski sveučilišni studij

Preddiplomski sveučilišni studij Hotelijerstvo i gastronomija nastao je kao odgovor na suvremene trendove u visokoškolskom obrazovanju te rastuće potrebe za stručnim kadrovima koji se sve više traži suvremeni turizam. Studij se izvodi u Makarskoj i traje tri akademske godine (šest semestara). Završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija Hotelijerstvo i gastronomija stječe se 180 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni prvostupnik, odnosno prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) hotelijerstva i gastronomije.

Studij je koncipiran po uzoru na najprestižnije studije hotelijerstva i gastronomije u svijetu, s naglaskom na usvajanju praktičnih znanja i vještina. Nastavni plan sastoji se od obveznog dijela programa, odnosno obveznih predmeta  te raznolikog fakultativnog dijela programa, odnosno izbornih predmeta. Potonji predmeti studentu omogućuju da se svojim izborom usmjeri u pravcu vlastitih stručnih preferencija i individualnih ciljeva koje želi postići radom u hotelijerstvu i gastronomiji. 

Glavna odlika i posebnost ovog studija sadržana je u činjenici da se nastava odvija u malim skupinama, jer je upisna kvota samo 30 studenata te obvezni predmet Stručna praksa na svakoj godini studija. Predmet Stručna praksa sastoji se od kraćeg uvodnog i dužeg praktičnog dijela, odnosno rada. Radni dio se odvija u renomiranim hotelskim kućama, tako da se studentima pruža prilika studirati i učiti od najboljih stručnjaka u ambijentu visokih turističkih mogućnosti i jednako tako visokih turističkih zahtjeva. 

Završetkom sveučilišnog preddiplomskog studija studenti mogu nastaviti svoje školovanje ili se zaposliti. Nastavak obrazovanja moguć je na diplomskom sveučilišnom studiju Hotelijerstvo i gastronomija u Makarskoj ili na sličnim studijskim programima na Sveučilištu u Splitu ili nekom drugom našem ili inozemnom visokom učilištu. Kada je riječ o zaposlenju, važno je istaknuti da se student, s obzirom na karakter studija i njegovu određenu završnost, može natjecati na brojna radna mjesta za koja se zahtijeva završen preddiplomski studij u području hotelijerstva i gastronomije.