Suradnja s partnerskim državama (KA107)

Od 2015. godine, visoka učilišta imaju priliku prijaviti Erasmus+ projekte mobilnosti koji uključuju razmjenu studenata i članova (ne)nastavnog osoblja s partnerskim zemljam izvan Europske unije odnosno projekte mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja (KA107).

Ciljevi aktivnosti KA107 su povećati privlačnost europskog sustava obrazovanja te pružiti potporu visokim učilištima iz Europe na svjetskom tržištu obrazovne ponude. Posebna pažnja pridaje se suradnji sa slabije razvijenim zemljama, studentima slabijeg socioekonomskog statusa kao i studentima s posebnim potrebama. Posljedično, aktivnost KA107 odražava ciljeve i prioritete europske vanjske politike te bi trebala pridonijeti suradnji između EU i partnerskih zemalja.

Projekti mobilnosti uključuju dolaznu i odlaznu mobilnost koje obuhvaćaju sljedeće aktivnosti:

1) mobilnost studenata u svrhu studija

2) mobilnost studenata u svrhu stručne prakse

3) mobilnost osoblja u svrhu podučavanja

4) mobilnost u svrhu osposobljavanja

 

SVRHA MOBILNOSTI

Održavanje nastave za nastavno osoblje i stručno osposobljavanje za nastavno i nenastavno osoblje

TRAJANJE MOBILNOSTI:

Mobilnosti u svrhu održavanja nastave može trajati najmanje 5 dana (uvjet je održavanje najmanje 8 sati nastave/tjedno), a najviše 2 mjeseca (ako za to postoje dostupna financijska sredstva).

Mobilnost u svrhu osposobljavanja može također trajati najmanje 5 dana, a najviše 2 mjeseca (ako za to postoje dostupna financijska sredstva).

UVJETI

Mobilnost osoblja u svrhu održavanja nastave i stručnog usavršavanja na partnerskim visokoškolskim ustanovama ostvaruje se isključivo na temelju međuinstitucijskih sporazuma koji se sklapaju između hrvatskih i stranih partnerskih visokoškolskih ustanova.

FINANCIJE

Financijski se odobrava broj dana koji Agencija za mobilnost i programe EU dodijeli Sveučilištu u Splitu

U izračun financijske potpore ulaze:

  • troškovi života za radne dane boravka - dnevnica od natječajne 2018. godine iznosi 180 eura
  • stvarni putni troškovi (ovisno o udaljenosti, 20-1500 eura)

Putni troškovi izračunavaju se pomoću Erasmus+ Distance kalkulatora

 

OBVEZE OSOBLJA PRIJE ODLASKA NA MOBILNOST

1.) Sklopiti Ugovor o dodijeli financijske potpore za Erasmus+ mobilnost osoblja u svrhu podučavanja ili osposobljavanja

Odjel za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju Sveučilišta u Splitu priprema ugovore. Ugovore potpisuju rektor Sveučilišta u Splitu, pročelnik/dekan sastavnice i korisnik potpore. Tek nakon potpisivanja ugovora, korisniku može biti isplaćena financijska potpora. Ugovor potpisuju i članovi osoblja koji idu na Erasmus mobilnost bez financijske potpore (zero-grant osoblje).

2.) Reguliranje putnog zdravstvenog osiguranja

Osoblje je dužno regulirati putno zdravstveno osiguranje za cijelo razdoblje boravka na mobilnosti i dostaviti Odjelu za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju prije polaska na mobilnost.

3.) Reguliranje boravka (viza)

Korisnik financijske potpore je odgovoran za reguliranje boravka u inozemstvu u svrhu održavanja nastave/ stručnog usavršavanja na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi o vlastitom trošku. Ovdje su dostupne osnovne informacije o viznom sustavu koji vrijedi između Hrvatske i drugih država/ entiteta

OBVEZE OSOBLJA NAKON POVRATKA S MOBILNOSTI

Po povratku na Sveučilište u Splitu članovi nastavnog i nenastavnog osoblja dužni su Odjelu za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju dostaviti:

1.) Potvrdu o sudjelovanju/ Statement of Host Institution- potvrda kojom se potvrđuje dužina boravka na inozemnoj visokokolskoj ustanovi

2.) Završno izvješće za održavanje nastave/stručno usavršavanje/Final report (svi sudionici mobilnosti će po povratku s mobilnosti dobiti na e-mail upitnik od Agencije za mobilnost.

3) Kopiju zatvorenog putnog naloga