Prijava projekta i službena procedura na Sveučilištu u Splitu

Svi koji planiraju prijaviti projekt u kojem bi Sveučilište u Splitu sudjelovalo kao nositelj ili partner trebaju ispuniti on-line Obrazac obavijesti o namjeri prijave projekta.

Molimo Vas da obrazac popunite i pošaljete najkasnije 30 radnih dana prije roka za prijavu projekta. U roku od 3 radna dana povratno ćemo Vas kontaktirati i uputiti u daljnju proceduru.

Sve dodatne informacije o postupku prijave projekata na Sveučilištu u Splitu možete pronaći u važnim dokumentima i obrascima za prijavu projekata.

Slika 1. Grafički prikaz postupka prijave projekta na Sveučilištu u Splitu

Postupak prijave projekta na Sveučilištu u Splitu