Diseminacija

Diseminacija projektnih aktivnosti uključuje sve mjere i aktivnosti čiji su ciljevi osigurati bolju vidljivost projekata i povećati interes za korištenjem fondova i programa EU. U fazi planiranja i pripreme projekta potrebno je predvidjeti i navesti i ove troškove.

Neki od primjera diseminacije projektnih aktivnosti su izrada mrežnih stranica projekta, objavljivanje tekstova o projektu u medijima i na društvenim mrežama, organiziranje i sudjelovanje na radionicama i sličnim događanjima te izrada promotivnih materijala i sadržaja.

U svakoj komunikaciji ili publikaciji vezanoj za projekt, što uključuje i one na konferencijama, seminarima ili bilo kakvim promidžbenim materijalima (brošure, letci, posteri, prezentacije, itd.) treba biti navedeno da projekt financira Europska unija i mora imati otisnut simbol Europske unije, službeni logotip te grafički identitet svojstven programu kojim se projekt financira.