Pokretna traka Cosmed T150 sa sigurnosnim pojasom  (2003.)

Pokretna traka Cosmed T150 sa sigurnosnim pojasom (2003.)

Primjena

Ergometrijsko testiranje na pokretnoj traci sa sigurnosnim pojasom. 

Dodatne informacije

Tehničke značajke

➤ Koristi se kod ispitivanja funkcionalne sposobnosti pacijenta (i njegovog srca) hodanjem po traci.