Novi natječaj Horizon Europe: Twinning Bottom-Up i Twinning Green Deal

Europska komisija objavila je nove natječaje u okviru radnog programa Širenje sudjelovanja i jačanje Europskog istraživačkog prostora (WIDERA) na Funding and Tenders portalu:  

Twinning (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-02). 

Poziv je namijenjen umrežavanju vrhunskih znanstveno-istraživačkih institucija Widening zemalja (u ulozi koordinatora) s minimalno dvije znanstvene institucije iz dvije zemlje članice Europske unije i/ili pridruženih zemalja. Projektima se trebaju ojačati istraživačke institucije iz Widening zemalja i njihovo osoblje, s posebnim naglaskom na research management i administrativne vještine.  

Projekti također trebaju doprinijeti razvoju znanstvene strategije za znanstvenu izvrsnost i kvalitetu partnerskih institucija. Predviđene aktivnosti su: kratkotrajne razmjene osoblja, posjeti eksperata, treninzi, radionice, konferencije, ljetne škole, diseminacija i slično. Projekti trebaju doprinijeti jačanju sustava podrške prijavi i provedbi znanstveno-istraživačkih projekata. Projekti ujedno mogu predvidjeti znanstveno-istraživačku komponentu u omjeru od 30% budžeta.  

Projektni konzorcij treba imati koordinatora iz Widening zemlje te minimalno 2 znanstvene institucije iz dvije zemlje članice EU i/ili pridruženih zemalja.  

Projekti se mogu prijaviti na dvije teme: Twinning Bottom-Up i Twinning Green Deal.  

Tema: HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-02-01: Twinning Bottom-Up 

Predviđeni budžet projekta: od 8 milijuna do 15 milijuna eura 

Područja istraživanja nisu definirana pozivom. 

Rok za prijavu: 28.9.2023., 17:00 

Tema: HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-02-02: Twinning Green Deal 

Budžet projekta: od 8 milijuna do 15 milijuna eura 

Poziv je namijenjen projektima s fokusom na sljedeća područja istraživanja:  

  • Klima; 
  • Zelena tehnologija; 
  • Obnovljiva energija; 
  • Održiva mobilnost; 
  • Bioraznolikost; 
  • Održivo korištenje prirodnih resursa. 

     

Rok za prijavu: 28.9.2023., u 17:00 CET