Ambiciozan projekt Sveučilišta u Splitu vrijedan 3 milijuna eura za povezivanje znanstvenika i inovatora diljem Europe

Sveučilištu u Splitu odobren je EU projekt s ciljem jačanja znanstveno-istraživačkih kapaciteta i međusektorske suradnje, financiran iz programa WIDERA (Širenje sudjelovanja i jačanje Europskog istraživačkog prostora) Horizon Europe. Vrijednost projekta iznosi više od 3 milijuna eura, a trajat će čak 48 mjeseci. 

Sveučilište u Splitu će kao koordinator udružiti snage s uglednim partnerima Steinbeis i Schiller & Mertens iz Njemačke, CERIC-ERIC iz Italije, ASTP iz Nizozemske, malteški Acrosslimits LTD te sveučilišta u Gdanjsku i Malti, s kojima splitsko Sveučilište već surađuje u okviru SEA-EU alijanse, kako bi se uspostavio kvalitetan okvir međusektorske razmjene R&I talenata. 

Glavni cilj projekta ERA SHUTTLE je jačanje znanstveno inovacijskih kapaciteta kroz povezivanje akademske i neakademske zajednice među partnerskim zemljama. Projektom će se uspostaviti kvalitetan okvir međusektorske razmjene osoblja iz područja znanosti i inovacija (tzv. R&I talenti), provesti aktivnosti upućivanja osoblja na neakademske institucije u inozemstvu te brojne aktivnosti prijenosa znanja i jačanja kapaciteta istraživanja i inovacija Widening zemalja. 

Projektna suradnja će omogućiti bolje prilike za profesionalni razvoj, poboljšati komunikaciju među sličnim inicijativama, razviti alate za privlačenje i zadržavanje talentiranih znanstvenika i istraživača te omogućiti dugoročnu suradnju u budućnosti. 

Ovim projektom, Sveučilište u Splitu postaje vodeća institucija u međusektorskoj razmjeni talenata i znanja, s potencijalom da stvori inovativna rješenja za dobrobit cjelokupnog društva. 

ERA SHUTTLE će povezati R&I talente Europe, podržati njihov profesionalni razvoj i promovirati suradnju kako bi se riješili najveći izazovi našeg vremena u području zdravlja i okoliša. 

Projekt će se provoditi od rujna 2023. godine, a Sveučilište u Splitu poziva sve zainteresirane da prate daljnje informacije i prilike koje će ovaj projekt donijeti.