U Sveučilišnoj galeriji otvorena "ART&tektura"

Povodom Dana Sveučilišta u Splitu u Sveučilišnoj galeriji otvorena je izložba ART&tektura poznatog hrvatskog fotografa, Zorana Alajbega.

Izložbeni postav čine 23 fotografije s foto i video projekcijom, a prilikom otvorenja, professor emeritus Ivo Babić vratio se u nedaleku prošlost sveučilišnog kampusa; Vlada Republike Hrvatske dodijelila je 1999. godine Sveučilištu u Splitu veliku površinu zemljišta sa zgradama (ukupno oko 70.000 m2) za potrebe izgradnje Kampusa. To je bio povod da se priđe reviziji postojećeg plana i izradi novog. Ukupna površina namijenjena Kampusu Sveučilišta u Splitu iznosi oko 200.000 m2. Gradnjom novih i premještanjem novih fakulteta u kapusa omogućava se veća sinergije i kohezija integriranog sveučilišta.

Kampus nije zatvorena, izolirana prostornom i funkcionalna cjelina. Dapače, Kampus sa svojim funkcijama i sadržajima zrači unutar svog prostornog i socijalnog okružja. Premda je Kampus izgrađen za potrebe Sveučilišta, svojim sadržajem i prostornom koncepcijom pridonosi urbanizaciji novog dijela Splita.  

Iako membrana Kampusa mora u socijalom smislu biti vrlo propusna, nužno ju je ipak vizualno omeđiti vegetacijom, većim stablima (autohtonom vegetacijom borovima, čempresima, česminama...) kao prostornim reperima, zbog identiteta i prepoznatljivosti jednog tako važnog novog dijela grada. Zelenilo, hortikulturna dionica, bitna je sastavnica urbanističkog plana ne samo zbog estetskih funkcija, već i zbog zdravstvenih standarda, prvenstveno zbog boravka na otvorenom brojne studentske populacije.

Posebnu požanju trebalo bi posvetiti oplemenjivanju prostora estetskim intervencijama koje su imanentne ideji sveučilišta, unutar kojeg uostalom djeluju i brojni umjetnici. Sveučilište, naime, generira ne samo poticajne znanstveno nastavne već umjetničke impulsa Takve intervencije – skulpture, instalacije, murali – uklanjaju monotoniju i povećavaju semantičko i estetsko bogatstvo, a time i atraktivnost cjelokupnog prostora.

Publici se na otvorenju obratio se i kustos izložbe izv.prof.dr. Dalibor Prančević osvrnuvši se na autora i njegov rad; Alajbegove kompozicije mahom su ispražnjene od ljudske figure, ali nikako ne i prisuća njezina traga kojim se razotkriva svakodnevna uporaba i pokoja provizorna neočekivana „praktična“ intervencija na površini zgrade. Ipak, ljudska figura potkrada se u pokojem snimljenom odrazu okolnih stambenih zdanja sa svim onim koloritom i nepredvidljivostima svakodnevnoga života, a gdjegdje se pojavljuju i umjetnička djela koja su diskretno ali izrazito dojmljivo nastanila interijere fakultetskih zgrada ili slobodne vanjske površine među njima. Riječju, kompaktnost grada i njegova sveučilišta nedvosmisleno se komentira i donosi ovim Zoranovim fotografskim esejom.

Prorektor prof.dr.sc. Željko Radić pri otvorenju je rekao; ovo je uistinu jedan drugačiji pogled na naš kampus i iznimno me raduje što imam čast otvoriti ovu izložbu.

Izložbu možete razgledati do 30. lipnja 2022.

Izložba je potpomognuta sredstvima Grada Splita i Ministarstva kulture i medija RH.