U organizaciji RACVIAC-a, Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti i RAI—a održana radionica „PRANJE NOVCA – GDJE SE TEORIJA SUSREĆE S PRAKSOM“

Radionica pod nazivom “Pranje novca: gdje se teorija susreće s praksom”, koju su organizirali RACVIAC – Centar za sigurnosnu suradnju u partnerstvu sa Sveučilišnim odjelom za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu i Regionalnom antikorupcijskom inicijativom (RAI) Sarajevo, održana je od 17. do 19. listopada 2023. u RACVIAC-u – Centru za sigurnosnu suradnju.

Ova radionica predstavlja nastavak započetog petogodišnjeg projekta između RACVIAC-a i Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu pod nazivom: „Unaprjeđenje upravljanja sigurnošću kroz implementaciju forenzičkih znanosti u državnim institucijama i agencijama“. Memorandum o razumijevanju za projekt potpisan je u rujnu 2022. Radionica “Pranje novca: gdje se teorija susreće s praksom” je drugi događaj dosad organiziran kao rezultat projekta.

Radionica je organizirana kao trodnevni događaj sa svrhom predstavljanja stanja i smjerova u prevenciji pranja novca u državama u okruženju ali i šire.  Radionica se sastojala od četiri panela: „Pranje novca – teorijski aspekti i aktualni izazovi“, „Pranje novca – novi izazovi“, „Pranje novca i borba protiv organiziranog kriminala“ i „Pranje novca – budući pravci“.

Kroz radionicu su stručnjaci iz ovog područja prezentirali aktualnu problematiku i izazove u borbi protiv pranja novca, a osim teorijskog dijela polaznici su imali priliku poslušati različite studije slučaja te sudjelovati u rješavanju praktičnih slučajeva iz ovog područja. 

 

Više o cijeloj radionici pročitajte na:

https://www.racviac.org/money-laundering-where-theory-meets-practice-workshop-begins-at-racviac/

https://www.racviac.org/money-laundering-where-theory-meets-practice-workshop-drew-to-an-end-in-racviac/