Što treba znati da nam život ne pati

U sklopu festivalske teme "Što treba znati da nam život ne pati?" održana su dva interaktivna predavanja. Predavanju su izlagali studenti zadnje godine medicine i farmacije pod vodstavom Doc. dr. sc. Mariona Tomičića, dr. med., voditelja katedre za Obiteljsku medicinu.

 

Prva tema interaktivnog predavanja pod nazivom "Što više znam zdravije se ponašam"  bila je namijenjena uzrastu 3. i 4. razredu osnovne škole  te je održana u učionici B zgrade Medicinskog fakulteta u Splitu. Predavanju su prisustvovala dva razreda četvraša OŠ Ravne njive - Neslanovac u organiziranoj pratnji svojih učiteljica te još jedna učenica OŠ Žrnovnica u pratnji svoje majke. Na kraju predavanja sva djeca su dobila diplomu kao trajnu uspomenu, ali i nagradu što su interaktivno sudjelovali i rješavali zadatke koja su na kraju predavanja postavljena vezano uz obrađenu temu.

 

Druga tema interaktivnog predavanja pod nazivom "Kako trenirati da ne moram sanirati" namijenjena uzrastu 7. i 8. razreda osnovne škole održana je 4.5. u srijedu u dvorani OŠ Ravne njive - Neslanovac. Predavanju su prisustvovala četiri razreda osmaša OŠ Ravne njive sa svojim nastavnicima iz tjelesne kulture.

 

Svi učenici su aktivno sudjelovali i vidno uživali u zdravstvenoj edukaciji. Učiteljice, nastavnici i roditelji koji su prisustvovali ovim predavanjima također su bili oduševljeni te su izrazili želju za ovakvim tipom edukacije i sljedeće godine.